Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hệ thống kiến thức

CẤU TRÚC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT VÒNG TỈNH MÔN HÓA HỌC
I. Nội dung kiến thức: - Căn cứ cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia; - Căn cứ chương trình chuyên sâu trường THPT chuyên của bộ môn; - Căn cứ đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia từ năm 2011 đến nay. II. Tài liệu tham khảo: Theo chương trình chuyên sâu THPT chuyên môn hóa học (Bộ GDĐT, 12/2009) III. Cấu trúc đề thi: 1. Bài thi hóa vô cơ TT NỘI DUNG KIẾN THỨC Số điểm Số...