Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Đề thi > Sinh học > (3 thư mục)


Sinh học 10 (4 bài)
Word-logo-small

Pisa

Ngày gửi: 2012-10-03 20:53:26

Word-logo-small

De thi pisa

Ngày gửi: 2012-10-03 20:53:02

Word-logo-small

De thi pisa

Ngày gửi: 2012-10-03 20:52:40

Word-logo-small

DE THI LAI SINH 10

Ngày gửi: 2012-10-01 21:22:30


Sinh học 11 (2 bài)
Word-logo-small

DE THI LAI -SINH 11

Ngày gửi: 2012-10-01 21:34:12

Word-logo-small

DE THI LAI SINH 11

Ngày gửi: 2012-10-01 21:33:07


Sinh học 12 (59 bài)
Pdf-small

Đề thi minh họa kì thi THPT Q...

Ngày gửi: 2015-04-04 08:15:41

Word-logo-small

Đáp án TNTHPT Sinh hoc 2014 m...

Ngày gửi: 2014-06-04 18:49:33

Word-logo-small

Đáp án TNTHPT Sinh hoc 2014 m...

Ngày gửi: 2014-06-04 16:58:12

Word-logo-small

đáp án TNTHPT Sinh hoc 2014 m...

Ngày gửi: 2014-06-04 16:57:35