Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6,7 NĂM 2018

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ ...

LỊCH CÔNG TÁC THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ ...

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4,5 NĂM 2018

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ ...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2018

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________ ...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1/2018

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________ ...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________ ...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________ ...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1/2017

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________ ...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2016

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________ ...

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

SỞGIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Số:…/TB-THPT ____________________ Tân Châu, ngày 03 tháng 11 năm 2016 THÔNG BÁO V/v phân công thực hiện công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 ------------ Ngày Giờ Nội dung công việc Phân...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2016

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________ ...

THU HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập...

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2016

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ ...

ĐIỀU CHỈNH LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4,5/2016

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ ...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ 2015

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 65 / KH – THPT Tân Châu, ngày 15 tháng 05 năm 2015 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM HỌC 2014 – 2015 Căn cứ công văn số 16771/SGDĐT-GDTrH, ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT Tây Ninh về việc hướng dẫn thực hiện...

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2015

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ ...