Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Giáo án > Tin học > (3 thư mục)


Tin học 10 (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án Tin học 10 Học kỳ 1 2014

Ngày gửi: 2014-09-26 21:46:35

Word-logo-small

Giáo án Nghề THVP Bài 1- 9

Ngày gửi: 2012-10-16 16:13:32


Tin học 11 (7 bài)
Word-logo-small

Phổ Cập 11C1-Suối Ngô

Ngày gửi: 2014-09-24 23:19:13

Word-logo-small

Phổ Cập 11C1-Tân Hội

Ngày gửi: 2014-09-24 23:18:44

Word-logo-small

Phổ Cập 11C1-Tân Hà

Ngày gửi: 2014-09-24 23:18:19

Word-logo-small

Phổ Cập 11C1-Tân Đông

Ngày gửi: 2014-09-24 23:17:54


Tin học 12 (8 bài)
Word-logo-small

Cấu trúc đề thi HSG Tin học T...

Ngày gửi: 2013-11-23 09:33:12

Word-logo-small

Giới thiệu MS Access

Ngày gửi: 2012-10-16 16:24:17

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2012-10-16 16:23:12

Word-logo-small

Tiết 8-Bài tập

Ngày gửi: 2012-10-16 16:22:42