Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI TÌM HIỂU LUẬT GIAOTHÔNGĐƯỜNG BỘ

Câu hỏi 1: Nêu khái niệm đường cao tốc theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, những đối tượng, loại phương tiện nào không được tham gia giao thông trên đường cao tốc. Bình luận của bạn về việc xây dựng và tuân thủ quy tắc giao thông trên đường cao tốc. Trả lời: - Đường cao tốc là đường dành cho xe cơ giới, có dải phân cách chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt; không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường...

Thông tư 65/2012/TT-BCA nhiệm vụ quyền hạn hình thức, nội dung tuần tra kiểm soát của CSGT

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 65/2012/TT-BCA Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUẦN TRA, KIỂM SOÁT CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2005; Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng...

Thông tư 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT về sản xuất nhập khẩu, kinh doanh sử dụng mũ bảo hiểm

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ CÔNG AN - BỘ GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU,KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, XE ĐẠP MÁY Căn cứ Luật Thương mại...

Quyết định 18/2007/QĐ-BCA(C11) về Quy trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường bộ

BỘ CÔNG AN Số: 18/2007/QĐ-BCA(C11) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH ĐIỀU TRA GIẢI QUYẾT TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 29/9/2001; Căn cứ Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004; Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP...

Nghị định 27/2010/NĐ-CP huy động các lực lượng cảnh sát khác và CA xã phối hợp CSGT

CHÍNH PHỦ Số: 27/2010/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ...

Toàn văn Thông tư 65/2012/TT-BCA nhiệm vụ quyền hạn hình thức, nội dung tuần tra kiểm soát của CSGT

BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 65/2012/TT-BCA Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUẦN TRA, KIỂM SOÁT CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2005; Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng...

Toàn văn Thông tư 15/2003/TT-BTC phí trông giữ xe đạp xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm an toàn giao thông

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 15/2003/TT-BTC NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VỀ PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ BỊ TẠM GIỮ DO VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm...

Toàn văn Thông tư 89/2007/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt GTĐB

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 89/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC THU, NỘP TIỀN PHẠT, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA Căn cứ Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính...

Toàn văn Thông tư 47/2006/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 124/2005/NĐ-CP

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 47/2006/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2005/NĐ-CP NGÀY 06/10/2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN NỘP PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Căn cứ Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính. ...

Toàn văn Nghị Định 124/2005/NĐ-CP quy định biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt VPHC

NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2005/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN NỘP PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này...

Toàn văn Thông tư 03/2003/TTLT-BCA-BGTVT hướng dẫn đánh dấu số lần vi phạm pháp luật giao thông đường bộ trên giấy phép lái xe

BỘ CÔNG AN- BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 03/2003/TTLT-BCA-BGTVT Hà Nội , ngày 27 tháng 1 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/2003/TTLT-BCA-BGTVT NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÁNH DẤU SỐ LẦN VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN GIẤY PHÉP LÁI XE Thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002...

Thông tư 02/2011/TTLT-BCA-BGTVT về tổ chức học, kiểm tra lại luật GTĐB đối với người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe

BỘ CÔNG AN – BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 02/2011/TTLT-BCA-BGTVT Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC HỌC VÀ KIỂM TRA LẠI LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ TƯỚC QUYỀN SỬ DỤNG GIẤY PHÉP LÁI XE, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Căn...

Toàn văn Thông tư 38/2010/TT-BCA thông báo người vi phạm pháp luật về TTAT giao thông

BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 38/2010/TT-BCA ...

Một số nội dung chính Thông tư 11/2013 hướng dẫn xử phạt hành chính giao thông đường bộ

9158684 Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 11/2013 hướng dẫn Nghị định 34/2010/NĐ-CP và 71/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Thông tư này có có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2013. Một số nội dung chính của Thông tư: - Đối với các xe đang lưu thông trên đường, lực lượng công an có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ không được...

Hướng dẫn xử lý các lỗi liên quan đến tạm giữ giấy tờ xe, phương tiện (Thông tư 11/2013)

9158682 1. Trường hợp không xuất trình được giấy tờ xe khi bị CSGT kiểm tra: (Giấy tờ xe bao gồm: giấy đăng ký xe; giấy phép lái xe; bằng (hoặc chứng chỉ) điều khiển và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) * Có 3 trường hợp có thể xảy ra: - Nếu bạn (người điều khiển xe) nói có giấy tờ nhưng...

Toàn văn Nghị Định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi NĐ 34/2010/NĐ-CP xử phạt hành chính trong GTĐB

Tải bản word CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 71/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Luật tổ chức Chính...

Toàn văn Nghị định 33/2011/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

Tải bản word CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 33/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25...