Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > An toàn giao thông > Biển báo giao thông >

Danh sách biển phụ giao thông đường bộ Việt Nam

Biển phụ thường được đặt kết hợp với các biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ sung để hiểu rõ hơn các biển đó.
Biển phụ gồm 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 501 đến biển số 509.

h501 Số hiệu biển báo: 501
Tên biển báo: Phạm vi tác dụng của biển
Chi tiết:
Để thông báo chiều dài đoạn đường nguy hiểm hay đoạn đường phải thi hành lệnh cấm hoặc hạn chế.
h502 Số hiệu biển báo: 502
Tên biển báo: Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu
Chi tiết:
Để thông báo khoảng cách thực tế từ vị trí đặt biển đến đối tượng báo hiệu ở phía trước.

 

h503a Số hiệu biển báo: 503a
Tên biển báo: Hướng tác dụng của biển
Chi tiết:
Đặt bên dưới các biển báo cấm, biển hiệu lệnh để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng bên phải vuông góc với chiều đi.
h503b Số hiệu biển báo: 503b
Tên biển báo: Hướng tác dụng của biển
Chi tiết:
Để chỉ đồng thời 2 hướng tác dụng (trái và phải) của biển chính hoặc được đặt với biển báo nhắc lại lệnh cấm và hiệu lệnh.
h503c Số hiệu biển báo: 503c
Tên biển báo: Hướng tác dụng của biển
Chi tiết:
Đặt bên dưới các biển báo cấm, biển hiệu lệnh để chỉ hướng tác dụng của biển là hướng bên trái vuông góc với chiều đi.
h503def Số hiệu biển báo: 503 (d,e,f)
Tên biển báo: Hướng tác dụng của biển
Chi tiết:Nội dung giống với biển 503 a,b,c nhưng để chỉ hướng tác dụng của biển là các hướng song song với chiều đi.
h504 Số hiệu biển báo: 504
Tên biển báo: Làn đường
Chi tiết:
Biển được đặt bên dưới các biển báo cấm và biển hiệu lệnh hay bên dưới đèn hiệu để chỉ làn đường chịu hiệu lực của biển (hay đèn hiệu) báo lệnh cấm – và hiệu lệnh trên làn đường đó.
h505 Số hiệu biển báo: 505
Tên biển báo: Loại xe
Chi tiết:
Biển được đặt bên dưới các biển báo cấm và biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn để chỉ loại xe chịu hiệu lực của biển báo cấm, biển hiệu lệnh hay biển chỉ dẫn đối với riêng loại xe đó.
h506a Số hiệu biển báo: 506a
Tên biển báo: Hướng đường ưu tiên
Chi tiết:
Biển được đặt bên dưới biển chỉ dẫn số 401 trên đường ưu tiên để chỉ dẫn cho người lái xe trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.
h506b Số hiệu biển báo: 506b
Tên biển báo: Hướng đường ưu tiên
Chi tiết:
Biển được đặt bên dưới biển số 208 và biển số 122 trên đường không ưu tiên để chỉ dẫn cho người lái xe trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.
h508 Số hiệu biển báo: 507
Tên biển báo: Hướng rẽ
Chi tiết:
Biển được sử dụng độc lập để báo trước cho người biết gần đến chỗ rẽ nguy hiểm và để chỉ hướng rẽ.
h508a Số hiệu biển báo: 508
Tên biển báo: Biểu thị thời gian
Chi tiết:
Biểu thị thời gian.
h510 Số hiệu biển báo: 509
Tên biển báo: Chiều cao an toàn
Chi tiết:
Để bổ sung cho biển 239 “Đường cáp điện ở phía trên”, phải đặt biển số 509 “chiều cao an toàn”, biển này chỉ rõ chiều cao an toàn cho các phương tiện đi qua đoạn đường có dây điện bên trên.

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 17:43 17/04/2013
Số lượt xem: 249
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến