Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Tin tức >

HƯỚNG DẪN PCCM HKII NĂM HỌC 2017-2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO TÂY NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG

Số:     02    /HT-THPT

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Tân Châu, ngày   12   tháng 12  năm 2017

V/v phân công giáo viên giảng dạy chương

     trình học kỳ II năm học 2017 – 2018

 

 

Kính gửi: Tổ trưởng các tổ chuyên môn.

 

Để chuẩn bị cho công tác phân công chuyên môn HKII và xét phụ cấp ưu đãi đợt 1 năm 2018, nhằm đảm đảo tính khách quan và để phù hợp với tình hình nhân sự hiện có của đơn vị; đồng thời phát huy được hiệu quả giảng dạy của giáo viên, Hiệu trưởng thông báo đến các tổ chuyên môn những nội dung như sau:

Giao việc phân công giảng dạy của giáo viên cho TTCM các tổ thực hiện. Việc phân công của TTCM phải đảm bảo khoa học, phát huy được thế mạnh của giáo viên và phù hợp tình hình nhân sự của tổ; phải chú ý những vấn đề sau đây

  1. 1.      Biên chế lớp học: Tổng số lớp là 13 lớp, giảm 1 lớp thuộc khối 11, trong đó:

-         Khối 10: 6 lớp

-         Khối 11: 3 lớp

-         Khối 12: 4 lớp

  1. 2.             Công tác chủ nhiệm, ngoài giờ lên lớp: 4,5 tiết/tuần, cụ thể:

 

Lớp

Số HS

GVCN

Lớp

Số HS

GVCN

10C1

41/19

Phạm N Huyền Thương

11C2

44/25

(dự kiến)

Lê Thị Thanh

10C2

41/24

Hoàng Văn Hạnh

11C3

44/25

(dự kiến)

Vũ Thị Hồng Phượng

10C3

36/17

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Tách lớp 11C4

10C4

39/23

Bùi Vũ Thanh Tú

12C1

37/25

Dương Thị Ngọc Điệp

10C5

42/16

Trần Thị Khoan

12C2

35/15

Nguyễn Văn Hải

10C6

36/21

Trần Thị Kim Ngân

12C3

41/19

Nguyễn Đắc Tàm

11C1

43/22

(dự kiến)

Trịnh Thị Liên

12C4

38/21

Nguyễn Ngọc Sơn

 

Lưu ý: Số hiệu các lớp thuộc khối 11 vẫn giữ nguyên, bao gồm: 11C1, 11C2, 11C3  

  1. 3.      Dạy chủ đề tự chọn: 1 tiết/môn/tuần

Toàn trường thực hiện tự chọn các môn sau: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Tổ Lý - Hóa quyết định một trong hai môn Lý hoặc Hóa để thực hiện tự chọn tùy thuộc từng khối.

  1. 4.      Các bộ môn dạy chéo:

a)     Công nghệ:

-         Khối 11,12: giao bộ môn Vật Lý (thỉnh giảng)

-         Khối 10 giao bộ môn GDCD.

a)     Nghề 11: giao bộ môn Tin học.

b)     Hướng nhiệp: 0,25 tiết/tuần/lớp

-         Khối 10,11: giao bộ môn Thể dục.

-         Khối 12: giao BGH.

  1. 5.      Công tác kiêm nhiệm khác

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Số tiết

Ghi chú

1

Trần Thị Khoan

Tổ trưởng chuyên môn

3

 

2

Lê Thị Hồng Châu

Tổ trưởng chuyên môn

3

 

3

Nguyễn Thị Lệ Hồng

Tổ trưởng chuyên môn

3

 

4

Nguyễn Văn Hải

Tổ trưởng chuyên môn

3

 

5

Bùi Thị Phương

Tổ trưởng chuyên môn

3

 

6

Lê Thị Thanh

Tổ trưởng chuyên môn

3

 

7

Nguyễn Viết Xuân

Chủ tịch Công đoàn

3

 

8

Nguyễn Thanh Tuyền

PCT Công đoàn

3

 

9

Lô Đức Duy

Bí thư Đoàn trường

12

 

10

Đỗ Phi Trường

Phó Bí thư Đoàn trường

6

 

12

Phạm Thị Chung

Phó Bí thư Đoàn trường

6

 

13

Lâm Văn Hải

Thanh tra nhân dân

3

 

14

Dương Thị Ngọc Điệp

Thư ký hội đồng

3

 

15

Lê Trọng Phương

Quản lý phòng máy TH

3

 

16

Bộ môn Lý

Phòng TH Lý, CN

3

 

17

Bộ môn Hóa

Phòng thực hành Hóa

3

 

18

Bộ môn Sinh

Phòng thực hành Sinh

3

 

19

Bộ môn Thể dục

phòng thiết bị chung

3

 

20

TT Công đoàn, UVBCH CĐ

 

1

 

 Quy định về chuẩn số tiết/GV:

Số tiết chênh lệch giữa các giáo viên dạy cùng bộ môn không được vượt quá 1 lần tổng số tiết/tuần của môn giảng dạy chính. Tổng số tiết/tuần của GV được tính cả số tiết kiêm nhiệm.

Lưu ý:

Tồ Sinh – Thể dục khi phân công giảng dạy phải chú ý trường hợp đi học của thầy Xuân.

Việc phân công giảng dạy ở tổ không mang tính quyết định. Sau khi nhận bảng phân công từ tổ, BGH sẽ tổng hợp và đối chiếu. Nếu phát hiện những trường hợp chưa hợp lý hoặc không đảm bảo xét PCUĐ, BGH sẽ xem xét và tiến hành điều chỉnh hợp lý hơn.

Những trường hợp tổ không phân công được thì TTCM phải báo cáo BGH, khi đó BGH sẽ phân công giảng dạy và tổ bộ môn không được thắc mắc gì thêm.

TTCM báo cáo kết quả phân công chuyên môn tổ về cho BGH (đ/c Bình) chậm nhất ngày 20/12/2017

 

Hiệu trưởng nhà trường đề nghị TTCM căn cứ hướng dẫn này để xây dựng bảng phân công giảng dạy học kỳ II của tổ.

                                                                                                                                                                                  

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG        

- Như kg;

- BGH (để chỉ đạo);                                                              

- Lưu:VP.                                                                          

                                                                                        Lê Quang Nhã


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 10:52 12/12/2017
Số lượt xem: 79
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến