Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Thông báo >

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            ___________________                                                 _________________________

               Số:  36/ KH – THPT                                Tân Châu, ngày 29 tháng  11 năm 2017

                                                      

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 12 năm 2017

I.                   NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1.      Công tác tổ chức:

-   Chuyển giao công tác Văn thư - lưu trữ.

-   Thành lập các hội đồng tổ chức kiểm tra HKI năm học 2017 – 2018.

-   Tổ chức lễ Sơ kết HKI năm học 2017 – 2018.

2.      Công tác chuyên môn:

-   Tiếp tục duy trì ổn định công tác giảng dạy và học tập. Trong đó, GVBM cần tập trung tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu kém, ôn tập theo hệ thống đề cương kiểm tra HKI.

-   Tổ chức tốt kỳ kiểm tra HKI theo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở GDĐT.

-   Họp xét và công khai kết quả hai mặt giáo dục của học sinh trong HKI

-   Kiểm tra đột xuất hoạt động giảng dạy và HSSS của giáo viên.

3.      Công tác hành chính, văn phòng:

-   Hoàn chỉnh hồ sơ, chứng từ quyết toán tháng 11/2017. Thu các khoản tiền học sinh còn nợ, hoặc chưa đóng. Thực hiện đủ, kịp thời các báo cáo định kỳ, chuyên đề. Đóng dấu HB khối 10

-   Họp công tác tài chính quý IV năm 2017.

4.      Công tác đoàn thể:

-   Đoàn trường kết hợp GVCN, GVBM tăng cường quản lý ý thức học tập (chuyên cần chính khóa, buổi chiều), rèn luyện của học sinh; phát động phong trào thi đua học tập, mùa thi an toàn, nghiêm túc trong học sinh. Đoàn trường tăng cường quản lý, giáo dục học sinh ý thức giữ vệ sinh trường lớp (khu vực sau lớp học); Tổ chức lao động vệ sinh định kỳ tháng 12; Xây dựng chương trình tổ chức lễ sơ kết HKI.

-   Công đoàn vận động, đôn đốc CBVC hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

II. LỊCH CÔNG TÁC

Ngày/tháng

Nội dung thực hiện

Phân công

Ghi chú

2/12

Họp BLT mở rộng

BLT mở rộng

7h30

Họp HĐSP

HĐSP

8h30

Sinh hoạt tổ chuyên môn lần 1

TT,GV

9h30

4/12

Chào cờ tháng 12

Toàn trường

7h00

Hoạt động ngoài giờ lên lớp lần 1

GVCN,HS

 

4/12-8/12

Kiểm tra HKI 1 các môn theo thời khóa biểu

GVBM,HS

 

6/12

Hội giảng vòng tỉnh

Theo đăng ký

 

7/12

In sao đề kiểm tra tập trung HKI khối 10,11

Tổ in sao

8h00

8/12

Nhận đề kiểm tra 12 tại Sở

BGH

8h00

In sao đề kiêm tra HKI khối 12

Tổ in sao

 

9/12

Chi bộ làm việc với đoàn thể quý IV

BT,PBTCB,BTĐT,CTCĐ

7h30

Sinh hoạt chuyên đề chi bộ quý IV

Đảng viên

8h00

Họp chi bộ tháng 12

Đảng viên

8h30

11/12-12/12

Kiểm tra các môn tập trung lớp 10, 11

HĐ coi KT

 

13/12-15/12

Kiểm tra các môn tập trung lớp 12. HĐ chấm KT tổ chức chấm tập trung ngay sau khi môn KT vừa kết thúc. Tiếp tục chấm KT tập trung 10,11 (nếu chưa hoàn thành)

HĐ coi KT, chấm KT

 

14/12

Họp tài chính quý IV

HT, KT, TQ

8h00

16/12

Tiếp tục chấm KT tập trung

HĐ chấm KT

 

19/12

GVBM bàn giao bài KT, phiếu điểm các môn KT theo TKB cho BGH

GVBM,PHT

 

Nhận các biểu mẫu báo cáo kết quả KT, TBM, HMGD HKI

GVBM,GVCN,

TTCM,PHT

 

20/12

Bàn giao phiếu điểm các môn KT tập trung toàn trường cho GVBM

Tổ ráp phách, lên điểm.

 

22/12

GVBM hoàn thành cập nhật điểm lên VNPT

GVBM

 

Họp GVCN triển khai kế hoạch lao động tháng 12

PHT, BTĐT,GVCN

8h35

23/12

Hội nghị phân tích chất lượng đảng viên cuối năm, họp đánh giá chất lượng TCCSĐ năm 2017

Chi bộ

7h30

25/12

GVCN hoàn thành xếp HMGD, thống kê số liệu

GVCN

 

Phát thư mời dự lễ sơ kết HKI

Văn phòng

 

26/12

Khóa hệ thống nhập điểm VNPT

PHT

9h00

Họp HĐSP xét HMGD HKI

HĐSP

13h30

27/12

TTCM báo cáo kết quả KT, TB môn, kết quả hoạt động HKI cho PHT

TTCM,PHT

8h00

Họp với BĐD Hội CMHS

HT,VP

14h00

28/12

Báo cáo tổng hợp HKI cho Hiệu trưởng

PHT,ĐTN,CĐ,VP

8h00

Chuẩn bị phần thưởng cho học sinh

Tổ Văn phòng

 

29/12

Lao động, tổng vệ sinh trường lớp

ĐT,GVCN,HS

14h00

Treo dù, phông, chuẩn bị sân lễ sơ kết

Theo phân công

15h30

30/12

Tổ chức Lễ Sơ kết HKI

Toàn trường

6h15

1/1/2018

Nghỉ Tết Dương lịch, trực lễ theo phân công

Tổ trực

 

 GHI CHÚ: Toàn trường tạm dừng việc dạy học thêm buổi chiều khối 10,11 từ ngày 19/12/2017 cho đến khi có lịch dạy của HKII. Riêng luyện thi khối 12, các môn Nghề 11 và Thể dục, QPAN vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 12 năm 2017. Thủ trưởng đơn vị yêu cầu các bộ phận, tổ chức và cá nhân căn cứ nhiệm vụ trọng tâm và lịch công tác để triển khai thực hiện. TTCM có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các giáo viên trong tổ hoàn thành công việc đúng tiến độ. Mọi sự chậm trễ, sai phạm làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung của nhà trường, bộ phận, tổ chức và cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo trường và lãnh đạo Sở. Nếu có công việc đột xuất từ phía lãnh đạo cấp trên cần phải thay đổi hoặc bổ sung lịch công tác, BGH nhà trường sẽ ra thông báo tiếp theo..   

                                                                                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:

-          Sở GD&ĐT (để bc);

-          BGH (theo dõi, chỉ đạo);                                                                    

-          CTCĐ (phối hợp);

-          CB,GV,NV (thực hiện)

-          Lưu VT.                                                                   LÊ QUANG NHÃ


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 09:04 22/11/2017
Số lượt xem: 83
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến