Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Tin tức >

KẾT QUẢ XÉT ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 - 2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Khoa học

Xét đánh giá, xếp loại đề tài, sáng kiến kinh nghiệm

Năm học 2012 – 2013

------------

I. Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2013

II. Địa điểm:  Phòng P.Hiệu trưởng, Trường THPT Tân Đông

III. Thành phần:

Hội đồng Khoa học:

 1. Ông Lê Quang Nhã                            Hiệu trưởng                            CT Hội đồng
 2. Ông Trần Thanh Bình                         P.Hiệu trưởng            P.chủ tịch HĐ
 3. Ông Nguyễn Viết Xuân                                 CTCĐ                                     Ủy viên
 4. Ông Lô Đức Duy                                           BTĐT                                      Ủy viên
 5. Ông Nguyễn Đắc Tàm                                   TT Tổ Văn – Sử - Địa            Ủy viên
 6. Ông Nguyễn Thế Cung                                  TT Tổ Toán – Hoá – Tin        Ủy viên
 7. Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng                               TT Tổ Lý – Sinh                     Ủy viên
 8. Bà Dương Thị Ngọc Điệp                             TT Tổ Anh – CD – TD           Ủy viên
 9. Bà Nguyễn Thị Tuyết Đông              TT Tổ Văn phòng                   Ủy viên

10. Ông Vũ Việt Cường                                       GV                                          Ủy viên

11. Ông Đoàn Đức Lượng                                   GV                                          Ủy viên

IV. Nội dung:

-     Ông Lê Quang Nhã - chủ tịch Hội đồng Khoa học nêu lý do cuộc họp và  thông qua quy trình làm việc.

-     Thư ký thông qua danh sách các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm.

-     Lần lượt từng giám khảo trình bày ý kiến về đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đã được phân công chấm.

V. Tiến trình xét duyệt đề tài:

 

 1. 1.      Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: “Nâng cao chất lượng học tập môn Toán lớp 10C5 thông qu việc kiểm tra vở bài soạn ở nhà”                

- Tác giả:  Trần Thanh Bình – Phó hiệu trưởng. Lê Quang Nhã - Hiệu trưởng.

- Giám  khảo: Vũ Việt Cường, Nguyễn Thế Cung

a)     Ý kiến các thành viên trong hội đồng khoa học:

-         Tác giả có đầu tư, tìm tòi nghiên cứu để đúc kết thành giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, giúp nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Toán trong phạm vi nhà trường.

b)     Kết quả:

-         Tất cả các thành viên trong Hội đồng Khoa học nhà trường thống nhất với các ý kiến nêu trên và đề nghị Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục Tây Ninh chấm đề tài của nhóm tác giả Trần Thanh Bình, Lê Quang Nhã với tổng số điểm và xếp loại như sau:

-         Tổng điểm: 89

-         Xếp loại: A

 

 1. 2.      Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Nâng cao kết quả dạy và học bằng cách kết hợp thơ ca với giải thích các hiện tượng tượng thực tiễn liên quan bài học ở bộ môn hóa học lớp 11”

- Tác giả:  Nguyễn Thế Cung (Giáo viên Hóa)

- Giám khảo: Trần Thanh Bình, Nguyễn Thị Lệ Hồng

a)     Ý kiến các thành viên trong hội đồng khoa học:

-         Đề tài có nhiều điểm mới, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường; có ý nghĩa thiết thực đối với việc giảng dạy bộ môn Hóa.

b)     Kết quả:

-         Tất cả các thành viên trong Hội đồng Khoa học nhà trường thống nhất với các ý kiến nêu trên và đề nghị Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục Tây Ninh chấm đề tài của tác giả Nguyễn Thế Cung với tổng số điểm và xếp loại như sau:

-         Tổng điểm: 88

-         Xếp loại: A

 

 1. 3.      Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: “Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh môn Giáo dục công dân 10 thông qua việc sử dụng hình ảnh trực quan, âm nhạc”

- Tác giả:  Vũ Thị Hồng Phượng, Dương Thị Ngọc Điệp (Giáo viên GDCD)

- Giám khảo: Lê Quang Nhã, Lô Đức Duy

a)     Ý kiến các thành viên trong hội đồng khoa học:

Đề tài đã lựa chọn nội dung nghiên cứu sát với thực tế của nhà trường, đã phân tích kỹ lưỡng hiện trạng và chọn được giải pháp thay thế phù hợp. Các chỉ số đo lường và phân tích cùng với kết quả thu được sau nghiên cứu đã chứng minh tính khả thi của đề tài.

b)     Kết quả:

-         Tất cả các thành viên trong Hội đồng Khoa học nhà trường thống nhất với các ý kiến nêu trên và đề nghị Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục Tây Ninh chấm đề tài của nhóm tác giả Vũ Thị Hồng Phượng, Duong Thị Ngọc Điệp với tổng số điểm và xếp loại như sau:

-         Tổng điểm: 92

-         Xếp loại: A

 

 1. 4.      Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: “Nâng cao kết quả học tập các bài học thuộc chương Cảm ứng (sinh học 11CB) thông qua sử dụng một số tệp có định dạng Flash và video clip trong dạy học (học sinh lớp 11C3 trường THPT Tân Đông).

- Tác giả:  Nguyễn Viết Xuân (Giáo viên Sinh)

- Giám khảo: Nguyễn Thị Lệ Hồng, Nguyễn Thế Cung

a)     Ý kiến các thành viên trong hội đồng khoa học:

Đề tài có sự kế thừa và phát triển phù hợp với đặc điểm bộ môn. Qua kết quả nghiên cứu tác giả đã chứng minh được tính hiệu quả của việc sử dụng một số tệp có định dạng Flash và video clip trong dạy học các bài học thuộc chương Cảm ứng (sinh học 11CB) để nâng cao kết quả học tập của học sinh.

b)     Kết quả:

-         Tất cả các thành viên trong Hội đồng Khoa học nhà trường thống nhất với các ý kiến nêu trên và đề nghị Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục Tây Ninh chấm đề tài của  tác giả Nguyễn Viết Xuân với tổng số điểm và xếp loại như sau:

-         Tổng điểm: 86

-         Xếp loại: A

 1. 5.      Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: “Nâng cao hiệu quả dạy học phần lịch sử Việt Nam,  giai đoạn 1954 – 1975 ở lớp 12C2 trường THPT Tân Đông với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin”.

- Tác giả:  Hoàng Văn Hạnh (Giáo viên Lịch sử)

- Giám khảo: Nguyễn Đắc Tàm, Đoàn Đức Lượng

a)     Ý kiến các thành viên trong hội đồng khoa học:

Đề tài đã xác định nguyên nhân và lựa chọ giải pháp thay thế phù hợp, kết quả nghiên cứu của tác giả đã chứng minh tính khả thi của đề tài.

b)     Kết quả:

-         Tất cả các thành viên trong Hội đồng Khoa học nhà trường thống nhất với các ý kiến nêu trên và đề nghị Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục Tây Ninh chấm đề tài của  tác giả Hoàng Văn Hạnh với tổng số điểm và xếp loại như sau:

-         Tổng điểm: 84

-         Xếp loại: B

 1. 6.      Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: “Nâng cao chất lượng học tập môn lịch sử lớp 10 thông qua tổ chức trò chơi trong tiết học ở trường THPT Tân Đông”.

- Tác giả:  Lê Thị Thanh (Giáo viên Lịch sử)

- Giám khảo: Nguyễn Đắc Tàm, Lô Đức Duy

a)     Ý kiến các thành viên trong hội đồng khoa học:

Đề tài đã xác định nguyên nhân và lựa chọn giải pháp thay thế phù hợp, tạo được không khí học tập sôi nổi cho học sinh. Kết quả nghiên cứu mang tính khả thi.

b)     Kết quả:

-         Tất cả các thành viên trong Hội đồng Khoa học nhà trường thống nhất với các ý kiến nêu trên và đề nghị Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục Tây Ninh chấm đề tài của  tác giả Lê Thị Thanh với tổng số điểm và xếp loại như sau:

-         Tổng điểm: 84

-         Xếp loại: B

 1. 7.      Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: “Nâng cao kết quả giải bài tập Access cho học sinh lớp 12 thông qua việc tổ chức học theo nhóm”.

- Tác giả:  Nguyễn Thị Thu Hiền (Giáo viên Tin học)

- Giám khảo: Nguyễn Viết Xuân, Trần Thanh Bình

a)     Ý kiến các thành viên trong hội đồng khoa học:

Đề tài đã xác định nguyên nhân và lựa chọn giải pháp thay thế phù hợp. Giải pháp thay thế giúp học sinh chủ động, tích cực hơn trong quá trình học tập. Sau tác động của quá trình thực hiện, kết quả học tập của học sinh có sự chuyển biến tích cực. Tính khả thi của đề tài đã được chứng minh.

b)     Kết quả:

-         Tất cả các thành viên trong Hội đồng Khoa học nhà trường thống nhất với các ý kiến nêu trên và đề nghị Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục Tây Ninh chấm đề tài của  tác giả Lê Thị Thanh với tổng số điểm và xếp loại như sau:

-         Tổng điểm: 85

-         Xếp loại: A

 1. 8.      Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư – lưu trữ tại trường THPT Tân Đông”

- Tác giả:  Dương Thị Hương (Nhân viên văn thư)

- Giám khảo: Lê Quang Nhã, Nguyễn Thị Tuyết Đông.

a)     Ý kiến các thành viên trong hội đồng khoa học:

-         Tác giả có sự đầu tư, nghiên cứu. Đề tài tạo bước chuyển mới trong công tác Văn thư – Lưu trữ của nhà trường, góp phần quan trọng trong việc quản lý văn bản đi, đến một cách khoa học, hiện đại.

b)     Kết quả:

-         Tất cả các thành viên trong Hội đồng Khoa học nhà trường thống nhất với các ý kiến nêu trên và đề nghị Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục Tây Ninh chấm sáng kiến kinh nghiệm của nhóm tác giả Dương Thị Hương, Nguyễn Thị Khuyên với tổng số điểm và xếp loại như sau:

-         Tổng điểm: 85

-         Xếp loại: A

Biên bản cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 00 cùng ngày./.

 

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Đông

 

 

(đã ký)

 

HIỆU TRƯỞNG

Lê Quang Nhã

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thanh Phong @ 16:30 03/04/2013
Số lượt xem: 2963
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Mong người quản trị Web trước khi đưa thông tin gì lên mạng phải kiểm tra lại xem nội dung có sai sót gì không? Đảm bảo tính chính xác.

Avatar

cám ơn em. anh sẽ chú ý. em có thể nêu cho anh ví dụ không?để anh điều chỉnh. Thanks

 

Avatar

sai thông tin phần kết quả SKKN cua em kìa

Avatar

hi hi hi. cái này phải trách anh Lê Quang thôi. Lè lưỡi

Avatar

anh đã chỉnh rồi nhé

 
Gửi ý kiến