Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

THÀNH TÍCH THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016 - 2017

I. TẬP THỂ 1. NHÀ TRƯỜNG: TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC (Quyết định số 1976/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Tây Ninh) 2. CÔNG ĐOÀN: VỮNG MẠNH XUẤT SẮC 3. ĐOÀN TRƯỜNG: VỮNG MẠNH XUẤT SẮC II. CÁ NHÂN 1. Lao động tiên tiến (Quyết định số 1520/QD-SGDĐT, ngày 4 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở GDĐT Tây Ninh) 1 Ông Lê Quang Nhã Hiệu trưởng 2 Ông Trần Thanh Bình...

THÀNH TÍCH THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015 - 2016

I- TẬP THỂ: - TRƯỜNG: TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC (Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh) - CÔNG ĐOÀN: VỮNG MẠNH - ĐOÀN THANH NIÊN: XUẤT SẮC II- CÁ NHÂN: 1. LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN (Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 29tháng 7năm 2016 của Giám đốc Sở GDĐT Tây Ninh) Ông Lê Quang Nhã Hiệu trưởng Trường THPT Tân Đông Ông Trần Thanh Bình P. Hiệu trưởng Trường THPT Tân Đông Ông Bùi Vũ Thanh Tú Bí thư Đoàn...

THÀNH TÍCH THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014 – 2015

TRƯỜNG: TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN CÔNG ĐOÀN: VỮNG MẠNH ĐOÀN THANH NIÊN: XUẤT SẮC 1. CHIẾN SỸ THI ĐUA TỈNH Theo Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh Lê Quang Nhã Hiệu trưởng Nguyễn Viết Xuân Chủ tịch Công đoàn Lê Thị Thanh Giáo viên 2. CHIÊN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ Theo Quyết định số 1530/QĐ-SGDĐT ngày 04 tháng 08 năm 2015 của Giám đốc Sở GDĐT Tây Ninh...

THÀNH TÍCH THI ĐUA NĂM HỌC 2013 - 2014

DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2013 – 2014 I. THI ĐUA TẬP THỂ 1. NHÀ TRƯỜNG : TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN – ĐƠN VỊ VĂN HÓA 2. CÔNG ĐOÀN : VỮNG MẠNH XUẤT SẮC 3. ĐOÀN TRƯỜNG ...

THÀNH TÍCH THI ĐUA NĂM HỌC 2012 - 2013

9628865 I. DANH HIỆU TẬP THỂ 1. NHÀ TRƯỜNG: TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN - ĐƠN VỊ VĂN HÓA 2. CÔNG ĐOÀN: VỮNG MẠNH XUẤT SẮC 3. ĐOÀN THANH NIÊN: VỮNG MẠNH 4. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ: XUẤT SẮC (BẰNG KHEN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI CTĐ VIỆT NAM) II. DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN (kèm theo Quyết định số 2410 /QĐ-SGDĐT, ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Giám đốc Sở GDĐT Tây Ninh) S tt Họ và tên Giới tính Năm sinh ...

THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2011 - 2012

I. DANH HIỆU TẬP THỂ TRƯỜNG: TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN - ĐƠN VỊ VĂN HÓA ĐOÀN THANH NIÊN: VỮNG MẠNH CÔNG ĐOÀN: VỮNG MẠNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ: XUẤT SẮC II. DANH HIỆU CÁ NHÂN tt Họ và tên Giới tính Năm sinh Chức vụ Danh hiệu Ghi chú 1 Lê Quang Nhã Nam 1980 Hiệu trưởng Lao động tiên tiến 2 ...