Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Văn bản Bộ GD & ĐT

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TỪ NĂM 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3538/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TỪ NĂM 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức...

Văn bản Sở GD & ĐT

 • SỬ DỤNG THẺ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC THEO MẪU QUY ĐỊNH
 • HƯỚNG DẪN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 - 2014
 • QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA THPT 2012- 2013
 • Chuẩn bị Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cưng"
 • Quyết định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...
 • Mời dự hội nghị triển khai công tác tuyển sinh vào các trường ĐH-CĐ-TCCN năm 2013
 • Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm
 • Thông báo về việc thuyên chuyển công tác của viên chức
 • KẾ HOẠCH Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học và Hưởng ứng năm An toàn giao thông 2013
 • Khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia Ngày thơ Việt Nam tại tỉnh Tây Ninh
 • Tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp tỉnh dành cho học sinh phổ thông năm học 2012-2013
 • "Thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc
 • 319/QĐ-SGD&ĐT
 • Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992
 • Dự Hội nghị sơ kết công tác phổ cập giá dục năm 2012
 • Quyết định ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 • Báo cáo sơ kết học kì I và phương hướng học kì II công tác y tế trường học năm học 2012 - 2013
 • Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013
 • Thông báo đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm2013
 • Về việc nhắc nhở các đơn vị chưa gửi dữ liệu PMIS năm 2012
 • Báo cáo sơ kết HK1 và nhiệm vụ trọng tâm HK2 năm học 2012-2013
 • Nhận kinh phí các hình thức khen thưởng đợt 2,3 của UBND tỉnh và kinh phí Kỷ niệm chương năm 2012
 • Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Brunei Darussalam năm 2013/2014
 • Quyết định về việc cử đại biểu dự tập huấn nghiệp vụ tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh 2013 tại TP. Hồ Chí Minh
 • Hướng dẫn tự đánh giá các trường phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên
 • Thông báo hội nghị sơ kết công tác y tế trường học năm học 2012 - 2013
 • Hướng dẫn các trường phổ thông xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục
 • Đăng ký tham dự Hội thảo tập huấn nghiệp vụ tư vấn hường nghiệp - tuyển sinh 2013
 • Tổ chức chương trình "tư vấn mùa thi" năm 2013
 • Về việc triển khai thực hiện đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp tế, lễ hội năm 2013
 • Cấp giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo
 • Tiếp các đơn vị đến tư vấn tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN năm 2013
 • Dự hội nghị sơ kết học kì I năm học 2012-2013
 • Các đơn vị chưa nộp báo cáo sơ kết hoặc báo cáo sử dụng thiết bị học kì I năm học 2012-2013
 • Về việc Phê duyệt định mức chi bồi dưỡng các thành viên hội đồng coi thi trên Inyternet từ học kỳ II năm học 2010-2011
 • Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học
 • Tập huấn các phân hệ thuộc thống V.EMIS
 • Đăng ký triển khai thiết lập Website miễn phí với tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
 • Tổ chức Hội thi "Giai thiệu tuổi hồng" tỉnh Tây Ninh lần thứ XI - 2013
 • Văn bản nhà trường

  KẾ HOẠCH NĂM KIỂM TRA NỘI BỘ HỌC 2018 - 2019
  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 27/KH -THPT Tân...
 • KẾ HOẠCH THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018 - 2019
 • KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019
 • CHUẨN THI ĐUA NĂM HỌC 2018 - 2019
 • QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2019
 • QUY CHẾ DÂN CHỦ
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM HỌC 2017 - 2018; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019
 • CHUẨN THI ĐUA NĂM HỌC 2017 - 2018
 • KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC NĂM HỌC 2017 - 2018
 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2017 - 2018
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018
 • KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM HỌC 2017 - 2018
 • KẾ HOẠCH THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017 - 2018
 • KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018
 • KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM HỌC 2016 - 2017
 • KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC 2016 - 2017
 • KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017
 • KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2015 - 2016
 • KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM HỌC 2015 - 2016
 • KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC 2015 - 2016
 • KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 - 2016
 • BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014-2015
 • KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH NĂM HỌC 2014 - 2015
 • KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC 2014 - 2015
 • KẾ HOẠCH THANH KIỂM TRA NĂM HỌC 2014 - 2015
 • KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 - 2015
 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI NĂM 2014
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI KHUYẾN HỌC NĂM HỌC 2013-2014
 • BẢN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NĂM HỌC 2013-2014
 • KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC 2013 - 2014
 • QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG
 • QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC CỦA TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG
 • NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGLL NĂM HỌC 2013 - 2014
 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHÔNG THAM NHŨNG
 • KẾ HOẠCH DẠY HỌC TĂNG TIẾT LỚP 12
 • KẾ HOẠCH THANH KIỂM TRA NĂM HỌC 2013 - 2014
 • KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 - 2014
 • KẾT QUẢ XẾP LOẠI CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2012 - 2013
 • MÔ HÌNH MỘT CỬA
 • NỘI DUNG 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2012 - 2013
 • ĐỀ ÁN VỊ TRÍ LÀM VIỆC
 • PHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHUẨN HT, PHT, GV
 • NỘI QUY PHÒNG THỰC HÀNH - THÍ NGHIỆM
 • NỘI QUY PHÒNG ĐỌC THƯ VIỆN
 • NỘI QUY HỌC SINH
 • BẢNG ĐIỂM THI ĐUA NĂM HỌC 2011 - 2012
 • QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HOÁ TRONG NHÀ TRƯỜNG