Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

11351390 THẠC SĨ LÊ QUANG NHÃ - HIỆU TRƯỞNG SINH NĂM: 1980 QUÊ QUÁN: HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HOÁ TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGỮ VĂN - THẠC SỸ QLGD - TCCT Email: "> Điện thoại: 3785646 - 0985712080 TRẦN THANH BÌNH - PHÓ HIỆU TRƯỞNG SINH NĂM: 1981 QUÂ QUÁN: HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - TCCT CHUYÊN NGÀNH: TOÁN Email: "> Điện thoại: 3758070 - 0986393044...