Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

CÁC TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2016 - 2017

11351672 TỔ NGỮ VĂN 1 Trần Thị Khoan 1982 2007 Ngữ văn Tổ trưởng 2 Bùi Vũ Thanh Tú 1984 2006 Ngữ văn Giáo viên 3 Nguyễn Đắc Tàm 1977 2003 Ngữ văn Giáo viên 4 Phạm Nguyễn Huyền Thương 1990 2012 Ngữ văn Giáo viên 5...

CƠ CẤU CÁC TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2014 - 2015

*1. TỔ TOÁN - TIN : STT Họ và tên Năm sinh Năm vào ngành Môn Chức vụ Ghi chú 1 Vũ Việt Cường 1959 1994 Toán Tổ trưởng 2 Nguyễn Thị Thu Hiền 1987 2010 Tin học Tổ phó 3 Lê Thị Hồng...

CƠ CẤU CÁC TỔ CHUYÊN MÔN VÀ TỔ VĂN PHÒNG - NĂM HỌC2013- 2014

*1. TỔ TOÁN - LÝ : STT Họ và tên Năm sinh Năm vào ngành Môn Chức vụ Ghi chú 1 Nguyễn Thị Lệ Hồng 1982 2005 Vật lý Tổ trưởng 2 Vũ Việt Cường 1959 1994 Toán Tổ phó 3 Lê Thị Hồng...

CƠ CẤU CÁC TỔ CHUYÊN MÔN VÀ TỔ VĂN PHÒNG - NĂM HỌC2012 - 2013

*1. TỔ LÝ – SINH: STT Họ và tên Năm sinh Năm vào ngành Môn Chức vụ Ghi chú 1 Nguyễn Thị Lệ Hồng 1982 2005 Vật lý Tổ trưởng 2 Nguyễn Văn Hải 1982 2009 Sinh học Tổ phó 3 Trang Hoàng Nhựt ...