Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN HỐI CMHS NĂM HỌC 2016-2017

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2016 – 2017 S TT HỌ VÀ TÊN PH CHỨC VỤ HỌ VÀ TÊN HS LỚP ĐỊA CHỈ Ghi chú(ĐT) 1 Ông Châu Minh Trí Trưởng BĐD Tân Đông 01636156987 2 Ông Trần Công Hải Phó trưởng BĐD Tân Đông 01669812444 3 Bà Trần Thị Kim...

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2013-2014

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ 1 Ông Châu Minh Trí Trưởng ban đại diện 2 Ông Trần Công Hải Phó trưởng ban đại diện 3 Bà Trần Thị Kim Rớt Uỷ viên (Kế toán) 4 Ông Nguyễn Văn Sỹ Uỷ viên 5 Ông Hồ Quý Vi ...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2013 - 2014

BAN ĐẠI DIỆN HỘI CMHS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số: ...

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI CH MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2013 - 2014

TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN ÔNG: CHÂU MINH TRÍ PHÓ TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN ÔNG: TRẦN CÔNG HẢI KẾ TOÁN HỘI BÀ: TRẦN THỊ KIM RỚT...

ĐIỀU LỆ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 55/2011/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và...