Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

HƯỚNG DẪN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 - 2014

UBND TỈNH TÂY NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ______ Số : 733 /SGDĐT-KT V/v Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT vòng tỉnh năm học 2013-2014 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Tây Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2013 ...

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA THPT 2012- 2013

UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUACỦA KHỐI THI ĐUA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-SGD&ĐT ngày...