Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hoạt động phong trào

9111723 Lễ kết nạp Đoàn viên năm học 2012 - 2013
Ngày 25.03.2013, Đoàn trường THPT Tân Đông tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới cho 110 thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện theo nghị quyết chuẩn y kết nạp đoàn viên. Kết nạp đoàn viên mới là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn, nhằm tập hợp thanh niên vào tổ chức để bồi dưỡng, giáo dục, tăng cường về số lượng, chất lượng và sức chiến đấu cho tổ chức đoàn. ...