Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013 - 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂNĐÔNG Số: /KH-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày tháng 9 năm 2013 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013 – 2014 Căn cứ công văn số 2601/SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm...

KẾ HOẠCH THANH TRA TOÀN DIỆN

SỞ GD & ĐT TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: / KH-THPT TĐ ...

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2013

TUẦN/ NGÀY NỘI DUNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH Tuần 6 23/9 – 29/9/2013 - Lên kế hoạch tập luyện Hội khỏe Phù Đổng vòng trường, vòng tỉnh - Cập nhật sổ đăng bộ ở khối lớp 10 - Kiểm tra, phê duyệt HSSS các tổ CM - Tổ chức HKPĐ vòng trường - Thi HSG lớp 12 ôn thi giải toán trên máy tính cầm tay. - Thực hiện kế hoạch tăng tiết 12 GV Thể...

KẾ HOẠCH THÁNG 8,9/2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂNĐÔNG Số: /KH-THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 3 tháng 9 năm 2013 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8,9/2013 TUẦN/ NGÀY NỘI DUNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH Tuần 1 19/8 – 25/8/2013 - Lập nội dung...