Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Chuyện làng giáo > Nghiên cứu khoa học >

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2013-2014

xep_loai_de_tai_nckhspud_2013-2014_001_500_01

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM  ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2013-2014

 

1. Tên đề  tài:........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2. Những người tham gia thực hiện:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trình độ
chuyên môn

Môn học phụ trách

Nhiệm vụ trong nhóm nghiên cứu

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

3. Họ tên người đánh giá 1:…………………………….... Đơn vị công tác:…………….

    Họ tên người đánh giá 2:……………………………… Đơn vị công tác:…….……...

4. Ngày họp thống nhất :.....................................................................................................

5. Địa điểm họp:...................................................................................................................

6. Ý kiến đánh giá :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

1. Tên đề tài

 Thể hiện rõ nội dung, đối tượng và giải pháp tác động và tính khả thi

 

10

 

 

2. Hiện trạng

- Mô tả được hiện trạng chủ đề, hoạt động đang được thực hiện;

- Xác định, liệt kê các nguyên nhân gây ra hiện trạng;

- Chọn một nguyên nhân để tác động, giải quyết hiện trạng.

 

 

12

 

 

3. Giải pháp thay thế

- Mô tả rõ ràng giải pháp thay thế;

- Giải pháp khả thi và hiệu quả (tính thiết thực của giải pháp);

- Một số nghiên cứu gần đây liên quan đến đề tài.

 

 

13

 

 

4. Vấn đề nghiên cứu, giả thiết nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu

- Trình bày được rõ ràng vấn đề nghiên cứu dưới dạng câu hỏi;

- Xác định được giả thiết nghiên cứu.

- Xác định khách thể nghiên cứu, mô tả rõ ràng (đối tượng học sinh tham gia nghiên cứu);

- Xác định được đối tượng nghiên cứu (mô tả rõ ràng giải pháp thực hiện).

 

 

6

 

 

5. Thiết kế, quy trình nghiên cứu

- Lựa chọn thiết kế phù hợp, đảm bảo giá trị của nghiên cứu;

- Mô tả các hoạt động NC được thực hiện đảm bảo tính logic, khoa học.

 

4

 

 

6. Đo lường

- Xây dựng công cụ và thang đo phù hợp để thu thập dữ liệu;

- Dữ liệu thu được đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị.

- Cách  kiểm tra độ tin cậy và độ giá trị

10

 

 

7. Phân tích kết quả và bàn luận

- Lựa chọn phép kiểm chứng thống kê phù hợp với thiết kế;

- Mô tả dữ liệu đã được xử lý bằng bảng và biểu đồ, tập trung trả lời cho các vấn đề nghiên cứu;

- Nhận xét về các chỉ số phân tích dữ liệu theo các bảng tham chiếu. (Ttset, Khi bình phương, ES, Person...)

 

10

 

 

 

8. Kết quả,

- Đã giải quyết được các vấn đề đặt ra trong đề tài đầy đủ, rõ ràng, có tính thuyết phục;

- Những đóng góp của đề tài mang lại hiểu biết mới về thực trạng, nguyên nhân, giải pháp thay thế hiệu quả, lâu dài.

- Khả năng áp dụng tại địa phương, cả nước, quốc tế.

 

 

 

 

10

 

 

 

9. Minh chứng cho đề tài nghiên cứu

Kế hoạch bài học, bảng điểm, thang đo, kế hoạch nghiên cứu (đề kiểm tra, đáp án, thang đo), đĩa CD dữ liệu.

15

 

 

10. Trình bày báo cáo

 Cấu trúc khoa học, hợp lý, diễn đạt mạch lạc, hình thức đẹp.

 

10

 

 

 

Tổng cộng

100

 

 

Ghi chú:

- Đề tài xếp loại A:      từ 80 đến 100 điểm.

- Đề tài xếp loại B:      từ 65 đến 79 điểm.

- Đề tài xếp loại C:      từ 50 đến 64 điểm.

- Đề tài xếp loại D:      dưới 50 điểm.

Đề tài có tiêu chí đánh giá bị không điểm thì sau khi cộng điểm xếp loại, đề tài bị hạ một mức.

7. Kết quả xếp loại đề tài: …………………………..

 

Ngày.......tháng ........năm 201.......

 

       
   

Người đánh giá thứ nhất

 

 

 

   

Người đánh giá thứ hai

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 11:37 19/02/2014
Số lượt xem: 253
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến