Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Biểu mẫu- Hồ sơ >

MẪU TỰ NHẬN XÉT THI ĐUA CẢ NĂM GIÁO VIÊN VÀ PHT

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                  Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc      

      TẢI VỀ     

BẢN  NHẬN XÉT VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THI ĐUA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2013 – 2014

A.  SƠ LƯỢC BẢN THÂN:

Họ và tên :  ..........................................   Sinh …….. tháng…….. năm 19………………….....

Nơi sinh :   ........................................................................................................................... ….........

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:........................................................................................................

Năm vào ngành: ……………………………………………………………………………………

Công tác được giao :................................... Dạy các lớp : …………………………………………

Kiêm nhiệm : ………………………………………………………………………………………

 

B.  ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC  VÀ  RÈN  LUYỆN TRONG  HỌC KỲ

(Phần chung cho tất cả các giáo viên)

I. Tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức: 20 điểm

1/  Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, địa phương, các quy định của ngành giáo dục, nếu vi phạm  trừ 10đ/lần  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ Gương mẫu trong đời sống, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, ăn mặc đúng quy định, đeo thẻ công chức trong khuôn viên trường, nếu vi phạm trừ 2đ/lần

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Tham gia đầy đủ sinh hoạt các chủ điểm (20/11; 8/3; phong trào), chào cờ đầu tuần, chào cờ tháng, học tập chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, nếu vi phạm trừ 5đ/lần

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4/ Ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ của công, nếu vi phạm trừ 2đ/lần

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Tinh thần kỷ luật: 20 điểm

1/ Chấp hành đúng giờ giấc làm việc, nếu đi trễ hoặc về sớm từ 5 đến 14 phút, nếu vi phạm trừ 2đ/lần

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ Bỏ một tiết dạy hoặc trễ từ 15 phút trở lên, bỏ coi kiểm tra tập trung, coi thi học kỳ, vắng chào cờ tháng theo quy định, nếu vi phạm trừ 5đ/lần

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Nghỉ 01 ngày không phép (Tùy theo số tiết của giáo viên trong ngày đó) , nếu vi phạm trừ 5đ/tiết

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4/ Bỏ hội họp, sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể  không lý do , nếu vi phạm trừ 5đ/lần. Bỏ trực ( do nhà trường, các đoàn thể phân công ) , nếu vi phạm trừ 2đ/lần. Làm việc riêng hoặc nói chuyện riêng hoặc bỏ ra ngoài qúa lâu (quá 5 phút trở lên), gây ảnh hưởng trong các buổi họp hội, nếu vi phạm trừ 2đ/lần

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5/ Nộp trễ đề thi và đáp án, đề kiểm tra, hồ sơ, các loại báo cáo so với  quy định của Tổ CM và BGH , làm đề đáp án sai sót phải chỉnh sửa phiền hà, nếu vi phạm trừ 5đ/lần

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6/ Không hoàn thành công việc tổ chức các ngày lễ, các hội nghị do nhà trường phân công, không lãng phí thời giờ tại cơ quan, nếu vi phạm trừ 5đ/lần

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7/ Không hút thuốc lá trong cơ quan, không uống rượu trong giờ hành chính tại cơ quan, không say rượu, bia trong giờ làm việc và khi lên lớp dạy, nếu vi phạm trừ 5đ/lần

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8/ Chấp hành đúng việc dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường, không dạy thêm, học thêm trái quy định. Nếu vi phạm hạ một bậc thi đua, ngoài ra tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý theo quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về xử lý kỉ luật cán bộ, công chức.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Chuyên môn nghiệp vụ: 60 điểm

1/ Hồ sơ sổ sách đầy đủ theo quy định của trường, ngành, hình thức rõ ràng, nội dung đầy đủ. Không đạt yêu cầu trên  thì trừ 3đ/lần. Trường hợp nộp thiếu  hồ sơ thì cứ 01 hồ sơ trừ 2đ.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ Soạn giảng: (căn cứ vào biểu điểm thi đua để tự đánh giá)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Lịch báo giảng nếu thiếu một tuần thì trừ 2đ/lần. Thiếu 05 tuần trong một học kỳ thì hạ một bậc thi đua

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4/ Thanh tra toàn diện, dự giờ, hội giảng (căn cứ vào biểu điểm thi đua để tự đánh giá), thực hiện chuyên đề cộng 2đ/chuyên đề.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5/ Chất lượng bộ môn: (căn cứ vào biểu điểm thi đua để tự đánh giá)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6/ Quy chế cho điểm: (căn cứ vào biểu điểm thi đua để tự đánh giá)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7/ Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: tham gia bồi dưỡng và có học sinh đạt giải cấp tỉnh kỳ thi HSG các môn văn hoá, HKPĐ, HTQP, hội thi văn nghệ được cộng 5đ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8/ Công tác tự làm ĐDDH. Viết SKKN, sản phẩm nghiên cứu KHSPUD: căn cứ vào biểu điểm thi đua để tự đánh giá

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9/ Tham gia phong trào: căn cứ vào biểu điểm thi đua để tự đánh giá

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

10/ Ứng dụng công nghệ thông tin: căn cứ vào biểu điểm thi đua để tự đánh giá

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

( Phần bổ sung dành cho giáo viên có làm công tác chủ nhiệm 20 điểm)

Phần này có 08 nội dung, GVCN căn cứ bảng điểm thi đua để tự đánh giá

1/.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3/  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 4/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

6/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

7/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

8/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

( Phần bổ sung dành cho giáo viên có làm công tác kiêm nhiệm đoàn thể, TT, TP chuyên môn 20 điểm)

1/ Có đầy đủ hồ sơ sổ sách, kế hoạch năm tháng, các kế hoạch do BGH quy định; nếu thiếu một hồ sơ thì trừ 5đ/1 lần KT:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ Tổ chức tốt các hoạt động của bộ phận do mình phụ trách đạt từ tiên tiến thì cộng 5đ, đạt xuất sắc cộng 10đ, nếu để phong trào giảm sút xếp loại yếu  thì trừ 10đ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

         3/ Báo cáo kịp thời, đúng quy định, nếu vi phạm thì trừ 2đ/lần:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4/ Bỏ họp tổ chuyên môn không lý do thì trừ 10đ/lần:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5/ Không tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm bộ môn theo quy định; không kiểm tra HSSS theo kế hoạch; không tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Mỗi nội dung nếu vi phạm trừ 5đ/lần.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6/ Không duyệt sổ báo giảng đúng quy định thì trừ 1đ/sổ/lần

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7/ Có số GV thực hiện giải pháp khoa học SPUD, SKKN vượt quy định, mỗi nhóm bộ môn thực hiện ít nhất 1 đề tài thì cộng 5đ/đề tài

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

C.  TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI:

1. Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. Khuyết điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. Hướng khắc phục:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4. Tự cho điểm: ………………/100đ;  Xếp loại cuối HKII: …………………………………………..

5. Xếp loại cả năm học:.......................................Danh hiệu:................................................................

(Ghi chú: Xếp loại cả năm căn cứ vào kết quả xếp loại HKII, nhưng không vượt quá một bậc)

 

Ý KIẾN, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN                             NGƯỜI TỰ VIẾT NHẬN XÉT

                                                                                                            ( ký và ghi rõ họ tên )

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

 

 

 

Ý KIẾN, XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

LÊ QUANG NHÃ

 

 

PHỤ LỤC

 

PHẦN 2: CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN, LỚP HỌC:

  1. 1.      Chất lượng bộ môn:
    1. a.      Các lớp 12C1, 10C1,11C1:

-        Các môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học tỷ lệ chất lượng 75%

-        Môn: Tiếng Anh tỷ lệ chất lượng trên 55%

-        Các môn còn lại từ 90% trở lên

  1. b.      Các lớp còn lại

-        Các môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học tỷ lệ chất lượng 60%

-        Môn: Tiếng Anh tỷ lệ chất lượng cao hơn 50%

-        Các môn còn lại từ 85% trở lên

  1. 2.      Tỷ lệ học sinh lớp đạt học lực từ TB trở lên

-         Các lớp 12C1, 10C1,11C1 tỷ lệ từ 85% trở lên

-         Các lớp 12 còn lại tỷ lệ từ 75% trở lên

-         Các lớp 11 còn lại tỷ lệ từ70% trở lên

-         Các lớp 10 còn lại tỷ lệ từ 55% trở lên

PHẦN 4: QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA

-  Căn cứ tổng điểm của CBCC,VC đạt được, Hội đồng Thi đua Khen thưởng sẽ quy ra loại A, B, C, D và tiến hành đối chiếu với tiêu chuẩn  quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về các danh hiệu thi đua để xếp loại;

-  Chỉ có CBCC,VC được xếp loại A và không bị khống chế tỷ lệ chất lượng bộ môn mới được tiếp tục công nhận các danh hiệu thi đua khác (lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua tỉnh, chiến sĩ thi đua toàn quốc).

PHẦN 5:  QUY ĐỊNH XÉT THI ĐUA ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

-  Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước; những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản; những người trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

-  Các cá nhân được cử đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu thi đua. Các trường hợp được cử đi học, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác.

PHẦN 6:  CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG XẾP LOẠI, KHỐNG CHẾ

  1. 1.      Trường hợp không xếp loại

-  Không bình xét thi đua các trường hợp mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên; kỷ luật từ khiển trách trở lên.

  1. 2.      Trường hợp khống chế không xếp loại các danh hiệu thi đua

-  Thanh tra chuyên môn hoặc thanh tra toàn diện xếp loại đạt yêu cầu;

-  Bị kiểm điểm do vi phạm nội quy cơ quan, quy chế chuyên môn từ 2 lần trở lên;

-  Điểm trung bình môn (từ 5.0 trở lên) không đạt chỉ tiêu đăng ký.

-  Lớp chủ nhiệm có tỷ lệ học sinh bỏ học:

+ Khối 12, các lớp 10C1,11C1 tỷ lệ trên 5%

+ Khối 11 tỷ lệ trên 7%

+ Khối 10 tỷ lệ trên 10%

-  Dù CBCC,VC đạt đủ điểm nhưng bị khống chế bởi một trong các trường hợp nêu trên sẽ không được xếp loại lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

  1. 3.      Trường hợp khống chế phải xếp loại D

-  CBCC,VC để xảy ra tiêu cực trong kiểm tra, thi, xếp loại học sinh, dạy thêm sai quy định;

-  Cắt xén chương trình;

-  Vi phạm Chỉ thị 16/CT-BGD&ĐT ngày 16/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về đạo đức nhà giáo;

-  Thưa kiện sai pháp luật, gây mất đoàn kết nội bộ;

-  Thanh tra chuyên môn hoặc thanh tra toàn diện xếp loại không đạt.

PHẦN 6:  THANG ĐIỂM VÀ CÁCH QUY ĐỔI

  1. 1.                         Thang điểm

Thang điểm thi đua sẽ tính theo phương thức cộng và trừ. Nếu cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm nhiều lần thì vẫn trừ điểm âm.

  1. 2.                         Cách quy đổi

a)     Đối với giáo viên giảng dạy: Điểm tối đa là 100 điểm

-         Xếp loại A từ 90  điểm đến 100 điểm. 

-         Xếp loại B từ 80 điểm đến 89 điểm.

-         Xếp loại C từ 70 điểm đến 79 điểm.

-         Xếp loại D dưới 70 điểm.

b)     Giáo viên giảng dạy, chủ nhiệm: Điểm tối đa là 120 điểm

-         Xếp loại A từ 110 điểm đến 120 điểm. 

-         Xếp loại B từ 100 điểm đến 109 điểm.

-         Xếp loại C từ 90 điểm đến 99 điểm.

-         Xếp loại D dưới 90 điểm.

c)     Giáo viên giảng dạy, chủ nhiệm, kiêm nhiệm: Điểm tối đa là 140 điểm

-         Xếp loại A từ 130 điểm đến 140 điểm. 

-         Xếp loại B từ 120 điểm đến 129 điểm.

-         Xếp loại C từ 110 điểm đến 119 điểm.

-         Xếp loại D dưới 110 điểm.

d)     Nhân viên: (Điểm tối đa là 80 điểm):

-         Xếp loại A 71 điểm đến 80 điểm. 

-         Xếp loại 61 điểm đến 70 điểm.

-         Xếp loại C từ 51 điểm đến 60 điểm.

-         Xếp loại D dưới 51 điểm.

e)     Xếp loại cuối năm không được vượt qúa danh hiệu đăng ký thi đua đầu năm.

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 17:40 07/05/2014
Số lượt xem: 248
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến