Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Ôn thi > Ôn thi Đại học > Đề thi > Toán học >

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B NĂM 2014

PHẦN CHUNG

Câu  1:(2điểm).  Cho đường cong (Cm) có phương trình

y = mx3 – 3(m-2)x + m - 5 ( m  là tham  số)

1)  Khảo  sát  và  vẽ  đồ  thị  hàm  số  trên  khi  m  =  1.

2)  Chứng  minh  rằng  với  mọi  tham  số  m  đường  cong  (C m) luôn  luôn  cắt  một  đường  thẳng  cố  định tại  ba  điểm  cố  định.

Câu  2: (1 điểm).  Giải  phương  trình 4sinx .sin2x.cos2x = tanx.tan2x.cos6x

 

PHẦN  RIÊNG  (Thí  sinh  chỉ  được  chọn  một  trong  hai  phần  A  hoặc  B)

A.  Theo  chương  trình  Chuẩn

Câu  7a.  (  1  điểm). Trong  mặt  phẳng,  với  hệ  trục  tọa  độ  Oxy  cho  tam  giác  ABC  có  đỉnh (A 1; 2), trọngˆ tâm G  1;1) và  trực  tâm H( 2/3; 10/3). Hãy xác định tọa độ 2 đỉnh B, C của tam giác.

Câu 8a ( 1 điểm). Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho tam giác ABC với
A(1 ;0;0) , B( 3; 2; 2) , C ( - 2;0;3 ). Lập phương trình mặt cầu ( C ) đi qua A và lần lượt cắt hai cạnh AB, AC của tam giác ABC tại hai điểm E, F sao cho AE = √3, À = √2

Câu 9a ( 1 điểm). Gọi E là tập các số tự nhiên có ba chữ số abc ( a ¹ 0 ) sao cho ba số a,b,c khác nhau theo thứ tự đó tăng dần. Tính xác suất để lấy ra trong tập E một phần tử là số chẵn.

B. Theo chương trình Nâng Cao

Câu 7b. ( 1 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng
1 2 (d ) : x + y -1 = 0, (d ) : x - y +1 = 0 . Lập phương trình đường tròn ( C ) cắt (d1) tại A và  (d2) tại hai điểm B, C sao cho tam giác ABC là tam giác đều có diện tích bằng 24√3 đơn vị diện tích.

Câu 8b. ( 1 điểm). Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho tam giác ABC có đỉnh A( 1;2;0) ,trọng tâm G (1;1;0) và trực tâm 2/3 ;10/3 ;0). Hãy xác định tọa độ hai đỉnh B và C của tam giác.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 22:17 09/05/2014
Số lượt xem: 196
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến