Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Thông báo >

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2015

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             _____________________________________                                                 ____________________________________

               Số:   60   / KH – THPT               Tân Châu, ngày 29 tháng  12  năm 2014

                                                      

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 1 năm 2015

 

 
   

 

 

 

Thứ

Ngày

Nội dung thực hiện

Phân công

Ghi chú

Năm - Sáu

1 – 2/1

Trực Tết Dương lịch

Theo phân công

 

Hai

5/1

Kiểm tra hồ sơ chi bộ năm 2014 tại HU

Nhã – Duy

7h30

Ba

6/1

Họp chi bộ

Đảng viên

14h00

7/1

Họp BLT mở rộng

BGH, TT, BTĐT, CTCĐ

13h30

Họp HĐSP

CB,GV,CNV

14h30

Sinh hoạt tổ chuyên môn lần 1

TT, GV

15h30

Năm

8/1

Học bù ngày thứ 6 (2/1), chỉ học 4 tiết, không SHCN, bắt đầu từ 13 giờ 45

Toàn trường

 

Sáu

9/1

Họp CMHS học kỳ 2

Toàn trường

14h00

Năm

15/1

Họp Ban giám khảo triển khai kế hoạch chấm Hội thi GVCN giỏi cấp trường

Ban giám khảo

14h00

Bảy

17/1

Họp mặt, giao lưu với trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Tân Biên

CB,GV,CNV

7h00  (dự kiến)

Bảy

24/1

Sinh hoạt tổ chuyên môn lần 2

TT, GV

7h30

Họp xét thi đua tổ

TT, GV

8h30

Bảy

31/1

Họp xét thừa giờ HKI

Bình,TTCM, TTND

7h30

 

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 1 năm 2015. Nếu có công tác đột xuất, BGH sẽ thông báo cụ thể sau. Hiệu trưởng yêu cầu các bộ phận, tổ chức và cá nhân nghiêm túc thực hiện. 

 

                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-          Sở GD&ĐT (để bc);                                                             đã ký

-          BGH (theo dõi, chỉ đạo);                                                                    

-          CTCĐ (phối hợp);

-          Như kg (thực hiện);

-          Lưu VT.                                                                                                                                                                                           LÊ QUANG NHÃ

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thanh Phong @ 09:38 29/12/2014
Số lượt xem: 157
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến