Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Thành tích nhà trường >

THÀNH TÍCH THI ĐUA NĂM HỌC 2013 - 2014

DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2013 – 2014

I. THI ĐUA TẬP THỂ

1. NHÀ TRƯỜNG                  : TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN – ĐƠN VỊ VĂN HÓA

2. CÔNG ĐOÀN                    : VỮNG MẠNH XUẤT SẮC

3. ĐOÀN TRƯỜNG               : VỮNG MẠNH XUẤT SẮC

4. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ         : XUẤT SẮC

II. DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN

1. Lao động tiên tiến  (kèm theo Quyết định số 1510 /QĐ-SGDĐT,

ngày 8  tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Sở GDĐT Tây Ninh)

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

Ông

Lô Đức Duy

Bí thư Đoàn Trường THPT Tân Đông

Ông

Nguyễn Đắc Tàm

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Ông

Nguyễn Ngọc Sơn

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Ông

Đoàn Đức Lượng

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Ông

Lâm Văn Hải

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Ông

Vũ Việt Cường

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Ông

Nguyễn Tấn Đạt

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Lê Thị Hồng Châu

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Trần Thị Kim Ngân

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Vũ Thị Hồng Phượng

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

 

2. Chiến sĩ thi đua cơ sở (kèm theo Quyết định số 1510 /QĐ-SGDĐT,

ngày 8  tháng 7 năm 2014  của Giám đốc Sở GDĐT Tây Ninh)

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

Ông

Trần Thanh Bình

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Đông

Ông

Lê Quang Nhã

Hiệu trưởng Trường THPT Tân Đông

Ông

Nguyễn Viết Xuân

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Nguyễn Thị Lệ Hồng

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Bùi Thị Phương

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Nguyễn Văn Hải

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Trần Thị Khoan

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Nguyễn Thị Tuyết Đông

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Lê Thị Thanh

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Nguyễn Thị Khuyên

Nhân viên Trường THPT Tân Đông

Ông

Bùi Vũ Thanh Tú

Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Tân Đông

Ông

Hoàng Văn Hạnh

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Ông

Trương Công Hùng

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

 

3. Chiến sỹ thi đua tỉnh:

Ông Trần Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng trường THPT Tân Đông


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thanh Phong @ 10:03 29/12/2014
Số lượt xem: 234
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến