Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Thông báo >

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2015

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             _____________________________________                                                 ____________________________________

               Số:   …   / KH – THPT                                                   Tân Châu, ngày 30 tháng  01  năm 2015

                                                      

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 2 năm 2015

 

 
   

 

 

 

Thứ

Ngày

Nội dung thực hiện

Phân công

Ghi chú

Hai

2/2

Chào cờ tháng

Toàn trường

 

Sáu

6/2

Họp chi bộ

Đảng viên

15h15

Bảy

7/2

Thăm quan hướng nghiệp

BTV đoàn trường, GVCN12, 10C1, HS

 

Hai

9/2

Hoạt động NGLL

GVCN, HS

13h30

11/2

Họp tổ chuyên môn lần 1

TTCM,GV

14h00

Năm

12/2

Lao động

BTV đoàn trường, GVCN, HS

14h00

Sáu

13/2

Họp BLT mở rộng

BGH, TT, BTĐT, CTCĐ

13h30

Họp HĐSP

CB,GV,CNV

14h30

Họp mặt, liên hoan tất niên

CB,GV,CNV

17h00  

Bảy

14/2

Niêm phong cơ sở vật chất

BGH, CTCĐ, BTĐT, BV

7h30

 

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 1 năm 2015. Nếu có công tác đột xuất, BGH sẽ thông báo sau. Riêng lịch trực tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, BCH Công đoàn và BGH sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể sau. Hiệu trưởng yêu cầu các bộ phận, tổ chức và cá nhân nghiêm túc thực hiện. 

 

     HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-          Sở GD&ĐT (để bc);

-          BGH (theo dõi, chỉ đạo);                                                                    

-          CTCĐ (phối hợp);

-          Như kg (thực hiện);

-          Lưu VT.                                                                                                     LÊ QUANG NHÃ

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thanh Phong @ 17:08 06/03/2015
Số lượt xem: 194
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến