Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Thông báo >

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2015

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             _____________________________________                                                 ____________________________________

               Số:   …   / KH – THPT                                                   Tân Châu, ngày 02 tháng  03  năm 2015

                                                      

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 3 năm 2015

 

 
   

 

 

 

Thứ

Ngày

Nội dung thực hiện

Phân công

Ghi chú

Hai

2/3

Chào cờ tháng

Toàn trường

 

Bảy

7/3

Họp HĐSP

CB,GV,CNV

7h30

Họp chi bộ

Đảng viên

9h00

Họp mặt kỷ niệm ngày QTPN 8/3

CB,GV,CNV

13h30

Hai

9/3

Hoạt động NGLL

GVCN, HS

 

Bảy

14/3

Chuyên đề ngoại khóa

Toàn trường

7h30

Họp tổ chuyên môn lần 1 tháng 3

TT, GV

13h30

Hai

16/3

Nộp đề tài khoa học về BGH

GV, BGH

14h00

Ba

17/3

Họp HĐKH phân công chấm đề tài

HĐKH nhà trường

14h00

Bảy

21/3

Học bù TKB sáng thứ Năm (26/3)

Toàn trường

 

Họp HĐKH xét đề tài cấp trường

HĐKH

14h00

Hai

23/3

Hoạt động NGLL

GVCN, HS

 

Ba

24/3

Đón đoàn phúc tra Sở GDĐT

Toàn trường

7h00

Năm

26/3

Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

BGH, BTV Đoàn trường, BCH Công đoàn, đảng viên và đoàn viên giáo viên

7h00

Bảy

28/3

Họp tổ chuyên môn lần 2 tháng 3

TT, GV

7h30

Hai

30/3

Nộp đề tài khoa học về Sở

BGH

 

 

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 3 năm 2015. Nếu có công tác đột xuất, BGH sẽ thông báo sau. Riêng lịch lao động tháng 3, BTV Đoàn trường xây dựng kế hoạch cụ thể và thông báo cho GVCN và học sinh các lớp biết (kế hoạch lao động phải được tổ chức trước ngày 23/3). Hiệu trưởng yêu cầu các bộ phận, tổ chức và cá nhân nghiêm túc thực hiện. 

 

     HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-          Sở GD&ĐT (để bc);

-          BGH (theo dõi, chỉ đạo);                                                                    

-          CTCĐ (phối hợp);

-          Như kg (thực hiện);

-          Lưu VT.                                                                                                     LÊ QUANG NHÃ

 

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thanh Phong @ 11:02 02/03/2015
Số lượt xem: 162
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến