Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Thông báo >

THÔNG BÁO THU HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2015 - 2016

 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                          Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

            

                      Số :   16  /TB –THPT                 Tân Châu , ngày 24  tháng   04  năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015 – 2016

 

Kính gửi:    Hiệu trưởng trường THCS ………………………………………………

 

Căn cứ công văn số 305/SGDĐT-KT, ngày 13/02/2015 của Sở GD&ĐT Tây Ninh v/v hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 – 2016; Công văn số 664/SGDĐT-KT, ngày 13/04/2015 của Sở GD&ĐT Tây Ninh v/v tổ chức công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015 – 2016.

Trường THPT Tân Đông thông báo đến BGH trường THCS ………………. Công tác thu hồ sơ tuyển sinh của nhà trường như sau:

  1. 1.      Đợt 1: Đối với những học sinh không tham gia thi tuyển: Thời gian nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày 11/05/2015 đến  ngày 18/05/2015
  2. 2.      Đợt 2: Đối với những học sinh tham gia thi vào trường chuyên Hoàng Lê Kha và 22 trường THPT theo quy định của Sở GDĐT Tây Ninh: Thời gian nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày 30/06/2015 đến  ngày 25/07/2015. 
  3. 3.             Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 8 giờ 00 đết 11 giờ 00. Buổi chiều từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00.
  4. 4.      Địa điểm: phòng số 12, dãy nhà Hành chính, trường THPT Tân Đông (ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
  5. 5.      Mẫu hồ sơ thực hiện theo quy định của Sở GDĐT Tây Ninh tại công văn 664/SGDĐT-KT
  6. 6.             Nhà trường không tiếp nhận những hồ sơ sai mẫu và nộp không đúng thời gian quy định.
  7. 7.             Chỉ tiêu tuyển sinh: Năm học 2015 – 2016, trường THPT Tân Đông tuyển 310 học sinh lớp 10

BGH trường THPT Tân Đông kính đề nghị BGH trường THCS ………………. Thông báo những nội dung trên đến học sinh lớp 9 năm học 2014 – 2015 của nhà trường. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của quý trường.

Những vấn đế chưa rõ xin vui lòng liên hệ BHG trường THPT Tân Đông để được tư vấn, giải đáp. ĐT: 0663758070 hoặc 0985712080

 

Nơi nhận:

                                HIỆU TRƯỞNG

Như kg;

Lưu: vp

 

Đã ký

 

 

                                    LÊ QUANG NHÃ

 


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thanh Phong @ 10:29 25/04/2015
Số lượt xem: 441
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến