Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Thông báo >

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2015

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             _____________________________________                                                 ____________________________________

               Số:  … / TB – THPT                                                       Tân Châu, ngày 27 tháng  04  năm 2015

                                                     

THÔNG BÁO

Điều chỉnh lịch công tác tháng 5 năm 2015

 

 
   

 

Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015, để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác tháng cuối năm học, đồng thời phù hợp với tình hình công việc thực tế, BGH trường THPT Tân Đông thông báo đến toàn thể CB – GV – CNV nhà trường việc điều chỉnh lịch công tác của tháng 5 năm 2015 như sau:

 

T

Thứ

Ngày/ tháng

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Ghi chú

 

Ba - Sáu

28/4 – 1/5

Trực lễ theo kế hoạch

Tổ trực

 

Tháng 5/2015

CN

3/5

Hạn cuối hoàn thành cập nhật VNPT

GVBM

 

Hai

4/5

Chào cờ tháng

Toàn trường

 

In danh sách thí sinh dự thi 12

Tổ TN và NL hồ sơ 12

 

Học sinh ký xác nhận danh sách

GVCN 12, HS 12

 

Họp Hội đồng kỷ luật

HĐKL

14h00

Ba

5/5

Học Nghị quyết TW X (khóa XI) tại UBND xã Tân Đông

Đảng viên. Đ/c Đông lập danh sách theo dõi

7h30

Nộp hồ sơ thi THPT quốc gia

Bình, Sơn

8h00

Họp HĐSP, xét HMGD năm học

HĐSP

13h30

GVCN nộp kết quả HMGD, danh sách HS khen thưởng, lưu ban, HS bỏ học, HS chuyển đi, chuyển đến

GVCN, ngay sau phiên họp xét HMGD

 

6/5

Tập huấn công tác ôn thi tốt nghiệp 12

GVBM dạy 8 môn 12

7h30

Năm

7/5

Nhận đề thi thử THPT quốc gia tại Sở

Hiệu trưởng

8h00

TTCM nộp báo cáo kết quả thi HKII, kết quả TB môn, kết quả hoạt động năm học cho BGH

TTCM, PHT

 

Năm–Hai

7/5– 11/5

In sai đề thi thử THPT quốc gia 2015

Tổ in sao

 

Sáu

8/5

In phiếu liên lạc gửi cho GVCN

PHT, GVCN

 

Họp chi bộ

Đảng viên

14h00

Tư - Sáu

6/5 – 8/5

Hoàn thành vào điểm, ký học bạ khối 12

GVBM, GVCN

 

Bảy

9/5

Thi xử lý tình huống sư phạm (Hội thi GVCN giỏi cấp trường). Họp tổng kết hội thi (BGK)

HĐSP

7h30

Họp tổ chuyên môn tháng 5

TTCM, GV

13h30

Ký duyệt học bạ khối 12

HT, Văn thư

13h30

Hai

11/5

Báo cáo kết quả thi HKII cho sở

PHT

 

Họp BĐD cha mẹ học sinh

HT, BĐD CMHS

14h

Nộp phiếu liên lạc cho BGH ký xác nhận

GVCN

8h

Họp xét thừa giờ HKII ở tổ

TTCM, GV

13h30

Ba

12/5

GVCN nộp danh sách học sinh thi lại, rèn luyện HK trong hè

 

 

Ba – Sáu

12/5– 5/5

Thi thử THPT quốc gia 2015

HĐCT

 

Năm

14/5

Nộp báo cáo kết quả hoạt động năm cho HT

PHT, BTĐT, CTCĐ

8h00

Sáu

15/5

Hoàn thành công tác chuẩn bị tổng kết năm học

Theo bảng phân công

 

Bảy

16/5

Lễ tổng kết năm học 2014 – 2015

Toàn trường

6h45

Hai

18/5

Bắt đầu dạy ôn thi tốt nghiệp 12

GVBM

 

Họp xét thừa giờ HKII trường

PHT, TTCM, BTĐ, CTCĐ, TTND

13h30

Ba

19/5

Hội nghị chi bộ góp ý kiến cho văn kiện Đại hội đảng các cấp

Đảng viên

14h00

20/5

Họp xét thừa giờ HKII trường (nếu ngày 18/5 chưa hoàn thành)

PHT, TTCM, BTĐ, CTCĐ, TTND

13h30

Năm

21/5

Họp chi bộ chuẩn bị công tác đại hội

Đảng viên

14h00

Nộp báo cáo tổng kết năm học, báo cáo công tác kiểm tra về Sở

Hiệu trưởng

 

Nộp các báo cáo chuyên đề về Sở

Phó HT, Văn thư

 

Sáu

22/5

Đại hội đảng viên chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đảng viên, đại biểu, khách mời

7h30

Bảy – CN

23/5 – 24/5

Thăm quan học tập hè 2015

CBGV,NV

 

Hai

25/5

Họp đánh giá chuẩn HT,PHT, chuẩn GV ở tổ

Theo tổ

13h30

Ba

26/5

Họp xét thi đua, đánh giá CBCC ở tổ

Theo tổ

13h30

25/5

Họp xét thi đua, đánh giá CBCC trường

BGH,BTĐT,CTCĐ,

TTCM,TTND

13h30

Năm

26/5

Họp đánh giá chuẩn HT,PHT, chuẩn GV trường

BGH,BTĐT,CTCĐ,

TTCM,TTND

13h30

 

18/5 - 23/5

Hoàn thành vào điểm, ký học bạ 10,11

GVBM, GVCN

 

TTCM hoàn thành và nộp về BGH hồ sơ thanh tra, hồ sơ BDTX cho BGH

TTCM, PHT

 

 

Trên đây là điều chỉnh kế hoạch công tác tháng 5 năm 2015. Nếu có công việc đột xuất từ phía lãnh đạo cấp trên cần phải thay đổi hoặc bổ sung lịch công tác, BGH nhà trường sẽ ra thông báo tiếp theo. Thủ trưởng đơn vị yêu cầu các bộ phận, tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện. TTCM có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các giáo viên trong tổ hoàn thành công việc đúng tiến độ. Mọi sự chậm trễ, sai phạm làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung của nhà trường, bộ phận, tổ chức và cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm trước Chi bộ, BGH và lãnh đạo Sở.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:

-          Sở GD&ĐT (để bc);

-          BGH (theo dõi, chỉ đạo);                                                                    

-          CTCĐ (phối hợp);

-          Như kg (thực hiện);

-          Lưu VT.                                                                                                     LÊ QUANG NHÃ


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thanh Phong @ 14:45 04/05/2015
Số lượt xem: 240
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến