Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Chi bộ Đảng >

CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Tôn giáo

Ngày vào đảng

Chính thức

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

1

Lê Quang Nhã

17/11/1980

Kinh

Không

03/01/2007

03/01/2008

Bí thư chi bộ

Hiệu trưởng

2

Nguyễn Thanh Bình

22/11/1981

Kinh

Không

09/12/2009

09/12/2010

Phó Bí thư chi bộ

Phó Hiệu trưởng

3

Lô Đức Duy

06/07/1985

Thái

Không

03/02/2010

03/02/2011

Đảng viên

Tổ trưởng chuyên môn

4

Vũ Thị Hồng Phượng

28/06/1983

Kinh

Không

17/03/2011

17/03/2012

Đảng viên

Tổ phó chuyên môn

5

Nguyễn Đắc Tàm

13/01/1977

Kinh

Không

23/09/2011

23/09/2012

Đảng viên

Giáo viên

6

Bùi Thị Phương

06/12/1980

Kinh

Không

14/01/2013

14/01/2014

Đảng viên

Tổ trưởng chuyên môn

7

Nguyễn Văn Hải

02/02/1982

Kinh

Không

06/02/2014

06/02/2014

Đảng viên

Tổ trưởng chuyên môn

8

Nguyễn Thị Tuyết Đông

09/01/1985

Kinh

Không

04/11/2014

 04/11/2015

Đảng viên

Tổ trưởng Văn phòng

9

Bùi Vũ Thanh Tú

12/08/1984

Kinh

Không

04/11/2014

04/11/2015

Đảng viên

Bí thư Đoàn trường

10

Lê Thị Thanh

13/07/1982

Kinh

Không

17/07/2015

17/07/2016

Đảng viên

Tổ phó chuyên môn

11

Nguyễn Thị Khuyên

28/07/1987

Kinh

Không

17/07/2015

17/07/2016

Đảng viên

Tổ phó Văn phòng

12

Nguyễn Ngọc Sơn

08/01/1985

Kinh

Không

09/12/2015

09/12/2016

Đảng viên

Giáo viên

13

Hoàng Văn Hạnh

28/9/1986

Kinh

Không

09/12/2015

09/12/2016

Đảng viên

Giáo viên

14

Nguyễn Viết Xuân

28/4/1983

Kinh

Không

08/8/2016

28/8/2017

Đảng viên

Chủ tịch Công đoàn

15

Nguyễn Thị Lệ Hồng

17/3/1982

Kinh

Không

08/3/2017

08/3/2018

Đảng viên

Tổ trưởng chuyên môn

16

Lê Trọng Phương

20/11/1984

Kinh

Không

09/12/2017

 

Đảng viên

UVBCH Công đoàn


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 14:51 25/09/2018
Số lượt xem: 225
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến