Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Thành tích nhà trường >

THÀNH TÍCH THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014 – 2015

TRƯỜNG: TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

CÔNG ĐOÀN: VỮNG MẠNH

ĐOÀN THANH NIÊN: XUẤT SẮC

1. CHIẾN SỸ THI ĐUA TỈNH

Theo Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh

 Lê Quang Nhã

Hiệu trưởng

Nguyễn Viết Xuân

Chủ tịch Công đoàn

Lê Thị Thanh

Giáo viên

2. CHIÊN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ

Theo Quyết định số 1530/QĐ-SGDĐT ngày 04 tháng 08 năm 2015 của Giám đốc Sở GDĐT Tây Ninh

Lê Quang Nhã

Hiệu trưởng Trường THPT Tân Đông

Nguyễn Viết Xuân

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Lê Thị Thanh

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Nguyễn Thị Lệ Hồng

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Bùi Thị Phương

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Nguyễn Thị Tuyết Đông

Nhân viên Trường THPT Tân Đông

Nguyễn Văn Hải

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

3.LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

Theo Quyết định số 1530/QĐ-SGDĐT ngày 04 tháng 08 năm 2015 của Giám đốc Sở GDĐT Tây Ninh

Trần Thanh Bình

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Đông

Vũ Việt Cường

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Nguyễn Tấn Đạt

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Lô Đức Duy

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Hoàng Văn Hạnh

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Lâm Văn Hải

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Trương Công Hùng

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Bùi Vũ Thanh Tú

Bí thư Đoàn Trường THPT Tân Đông

Lê Thị Hồng Châu

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Hoàng Thị Thủy Tiên

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Huỳnh Thị Hoài Thu

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Phạm Thị Chung

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Trần Thị Khoan

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Phạm Nguyễn Huyền Thương

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Trần Thị Kim Ngân

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Phạm Thị Thùy Trang

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Dương Thị Ngọc Điệp

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Vũ Thị Hồng Phượng

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Nguyễn Thị Công

Nhân viên Trường THPT Tân Đông

Nguyễn Thị Khuyên

Nhân viên Trường THPT Tân Đông

4. BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Theo Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 24 tháng 09 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh

Trần Thanh Bình

Phó Hiệu trưởng

5. GIẤY KHEN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT

Theo Quyết định số 1530/QĐ-SGDĐT ngày 04 tháng 08 năm 2015 của Giám đốc Sở GDĐT Tây Ninh

Nguyễn Viết Xuân

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Hoàng Văn Hạnh

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Bùi Vũ Thanh Tú

BT Đoàn Trường THPT Tân Đông

Lê Thị Thanh

Giáo viên Trường THPT Tân Đông

Nguyễn Thị Khuyên

Nhân viên Trường THPT Tân Đông

Lê Quang Nhã

Hiệu trưởng Trường THPT Tân Đông

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 11:51 19/11/2015
Số lượt xem: 298
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến