Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Thông báo >

ĐIỀU CHỈNH LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4,5/2016

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             _____________________________________                                                 ____________________________________

               Số:   21 / TB – THPT                                                     Tân Châu, ngày 11 tháng  4  năm 2016

                                                      

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh lịch công tác tháng 4+5 năm 2016

------------

THỨ

Ngày/

tháng

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Ghi chú

Hai

18/4

Toàn trường nghỉ bù GTHV 10/3 AL (CBGV trực lễ theo phân công)

CBGV

 

Ba-Sáu

19/4-22/4

Kiểm tra HKII toàn trường các môn theo TKB

GV,HS

 

20/4

Nhận đề thi HKII lớp 12 tại Sở

Hiệu trưởng

8h00

Tư-Sáu

20/4-22/4

In sao đề kiểm tra HKII toàn trường

Tổ in sao

 

Bảy

23/4

Sinh hoạt tổ chuyên môn lần 2 tháng 4

TT,GV

7h30

Hai-Tư

25/4-27/4

Kiểm tra tập trung HKII khối 12

HĐ coi kiểm tra

 

Chấm kiểm tra HKII lớp 12 (kiểm tra xong môn nào tiến hành chấm ngay môn đó, chấm tập trung tại trường. Chấm xong phòng nào, GV bàn giao bài cho tổ ráp phách)

HĐ chấm kiểm tra, tổ ráp phách

 

Năm

Sáng 28/4

Hạn cuối bàn giao phiếu điểm các môn thi tập trung lớp 12 cho GV (Tổ ráp phách hoàn thành lên điểm lúc nào thì GV có thể nhận phiếu điểm lúc đó, tùy vào lịch thi và tiến độ chấm của các môn)

Tổ ráp phách, GV

 

Năm-Sáu

28/4-29/4

Kiểm tra tập trung HKII khối 10,11

HĐ coi kiểm tra

 

Sáu

Chiều 29/4

Chấm thi tập trung 10,11. Chấm xong phòng nào, GV bàn giao bài cho tổ ráp phách 

HĐ chấm kiểm tra, tổ ráp phách

 

Sáu

29/4

Hạn cuối bàn giao bài kiểm tra và phiếu điểm các môn kiểm tra theo TKB khối 12 cho BGH

GV, PHT

 

Hoàn thành cập nhật VNPT lớp 12

GVBM

 

Hai- Ba

2/5-3/5

Toàn trường nghỉ bù 30/4,1/5, CBGV trực lễ theo phân công)

CBGV

 

Tư-Sáu

4/5-6/5

Buổi chiều:  Tiếp tục chấm kiểm tra các môn thi tập trung lớp 10,11 (những môn chưa chấm xong)

HĐ chấm kiểm tra

 

4/5

Họp HĐKL xét xóa kỷ luật cho HS. GVCN chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị xóa kỷ luật theo quy định

HĐKL

13h30

Họp HĐSP xét HMGD lớp 12

HĐSP

14h30

Năm

5/5

GVCN 12 hoàn thành vào điểm học bạ

GVCN

 

Sáu

6/5

GVBM hoàn thành ký học bạ 12

GVBM

 

Sáu

6/5

Hạn cuối bàn giao phiếu điểm các môn thi tập trung lớp 10,11 cho GV (Tổ ráp phách hoàn thành lên điểm lúc nào thì GV có thể nhận phiếu điểm lúc đó, tùy vào lịch thi và tiến độ chấm của các môn)

Tổ ráp phách, GV

 

Họp chi bộ tháng 5

Đảng viên

14h00

Hai

9/5

Chào cờ tháng 5

Toàn trường

7h00

Ký duyệt học bạ lớp 12

Hiệu trưởng, văn thư

8h00

Ba

10/5

Hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ dự thi THPT  quốc gia cho HS lớp 12.

GVCN

 

Hạn cuối bàn giao bài kiểm tra và phiếu điểm các môn kiểm tra theo TKB cho BGH

GV, PHT

 

Hoàn thành cập nhật VNPT lớp 10,11

GVBM

 

11/5

Họp HĐSP xét HMGD 10,11

HĐSP

13h30

Năm

12/5

Họp Ban đại diện CMHS

HT, VT

14h00

In, gửi phiếu liên lạc cho GVCN

PHT, GVCN

 

Sáu

13/5

Họp CMHS lớp 12

GVCN, PHHS

14h00

Hai

16/5

Ký duyệt và gửi phiếu liên lạc cho GVCN

PHT, GVCN

 

Nộp báo cáo tổng kết hoạt động năm học cho hiệu trưởng

P.HT, BTĐT, CTCĐ

8h00

Ba

17/5

Lao động, tổng vệ sinh trường lớp. Hoàn thành công tác chuẩn bị Lễ Tổng kết

BTV Đoàn, GVCN, HS, BGH, tổ VP

14h00

18/5

Lễ tổng kết năm học 2015 – 2016

Toàn trường

6h30

Hai

23/5

Họp xét thi đua, đánh giá CBVC ở tổ

Theo tổ

13h30

Nộp báo cáo tổng kết năm học, báo cáo công tác kiểm tra về Sở

Hiệu trưởng

 

Nộp các báo cáo chuyên đề về Sở

Phó HT, Văn thư

 

Ba

24/5

Họp đánh giá chuẩn HT,PHT, chuẩn GV ở tổ

Theo tổ

13h30

25/5

Họp xét thi đua, đánh giá CBVC trường

BGH,BTĐT,CTCĐ,

TTCM,TTND

13h30

26/5

Họp đánh giá chuẩn HT,PHT, chuẩn GV trường

BGH,BTĐT,CTCĐ,

TTCM,TTND

13h30

Ba-Sáu

18/5 - 27/5

Hoàn thành vào điểm, ký học bạ 10,11

GVBM, GVCN

 

TTCM hoàn thành và nộp về BGH hồ sơ thanh tra, hồ sơ BDTX cho BGH

TTCM, PHT

 

Hai

30/5

Ký duyệt học bạ 10,11

PHT, văn thư

8h00

Ghi chú:  Việc nghỉ bù lễ 10/3AL, nghỉ lễ 30/4,1/5 rơi vào các ngày thứ Hai hàng tuần nên ảnh hưởng đến việc kiểm tra HKII các môn theo TKB. Vì vậy, BGH đề nghị TTCM hướng dẫn giáo viên chủ động sắp xếp kiểm tra theo TKB đối với những môn bị mất tiết. Việc kiểm tra có thể chuyển xuống các buổi chiều trong các ngày từ 19/4 đến 22/4/2016.

 

Trên đây là thông báo điều chỉnh lịch công tác tháng 4,5 năm 2016. Thủ trưởng đơn vị yêu cầu các bộ phận, tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:

-          Sở GD&ĐT (để bc);

-          BGH (theo dõi, chỉ đạo);                                                                    

-          CTCĐ (phối hợp);

-          Như kg (thực hiện);

-          Lưu VT.                                                                                                     LÊ QUANG NHÃ

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 10:41 11/04/2016
Số lượt xem: 193
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến