Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Thành tích nhà trường >

THÀNH TÍCH THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015 - 2016

I- TẬP THỂ:

- TRƯỜNG: TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

(Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh)

- CÔNG ĐOÀN: VỮNG MẠNH

- ĐOÀN THANH NIÊN: XUẤT SẮC

II- CÁ NHÂN:

1. LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

(Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 29tháng 7năm 2016 của Giám đốc Sở GDĐT Tây Ninh)

Ông Lê Quang Nhã Hiệu trưởng Trường THPT Tân Đông
Ông Trần Thanh Bình P. Hiệu trưởng Trường THPT Tân Đông
Ông Bùi Vũ Thanh Tú Bí thư Đoàn Trường THPT Tân Đông
Ông Vũ Việt Cường Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Ông Nguyễn Tấn Đạt Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Ông Lê Trọng Phương Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Ông Nguyễn Đắc Tàm Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Ông Lâm Văn Hải Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Ông Nguyễn Viết Xuân Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Ông Đoàn Đức Lượng Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Ông Lô Đức Duy Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Ông Nguyễn Ngọc Sơn Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Trịnh Thị Liên Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Phạm Nguyễn Huyền Thương Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Huỳnh Thị Hoài Thu Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Phạm Thị Chung Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Trần Thị Kim Ngân Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Phạm Thị Thùy Trang Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Dương Thị Ngọc Điệp Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Nguyễn Thanh Tuyền Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Nguyễn Thị Thanh Thảo Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Nguyễn Thị Công Nhân viên Trường THPT Tân Đông
Nguyễn Thị Khuyên Nhân viên Trường THPT Tân Đông
Ngô Thị Hồng Nhung Nhân viên Trường THPT Tân Đông

2. CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ

(Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 29tháng 7năm 2016 của Giám đốc Sở GDĐT Tây Ninh)

Ông Nguyễn Văn Hải Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Nguyễn Thị Lệ Hồng Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Bùi Thị Phương Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Nguyễn Thị Tuyết Đông Nhân viên Trường THPT Tân Đông
Trần Thị Khoan Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Hoàng Thị Thủy Tiên Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Lê Thị Hồng Châu Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Vũ Thị Hồng Phượng Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Ông Hoàng Văn Hạnh Giáo viên Trường THPT Tân Đông

3. GIẤY KHEN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ

(Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 29tháng 7năm 2016 của Giám đốc Sở GDĐT Tây Ninh)

Trần Thị Khoan Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Lê Thị Hồng Châu Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Nguyễn Thanh Tuyền Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Nguyễn Thị Công Nhân viên Trường THPT Tân Đông
Phạm Nguyễn Huyền Thương Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Ông Lâm Văn Hải Giáo viên Trường THPT Tân Đông
Ông Nguyễn Ngọc Sơn Giáo viên Trường THPT Tân Đông

4. CHIẾN SĨ THI ĐUA TỈNH

1- Ông Nguyễn Văn Hải                 TT Tổ Sinh - Thể dục

2- Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng              TT Tổ Lý - Hóa

3- Bà Bùi Thị Phương                     TT Tồ Anh - GDCD

4- Bà Nguyễn Thị Tuyết Đông          TT Tổ Văn Phòng

5. BẰNG KHEN UBND TỈNH:

(Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 31tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh)

Ông Nguyễn Viết Xuân - Chủ tịch Công Đoàn


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 14:47 08/11/2016
Số lượt xem: 115
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến