Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Thông báo >

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2016

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             ______________                                                                 ____________________

               Số:  36/ KH – THPT                          Tân Châu, ngày 29 tháng  11 năm 2016

                                                      

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 12 năm 2016

 I.       NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1.      Công tác tổ chức:

-       Họp xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng phục cấp TNNG năm 2017

-        Thành lập các hội đồng tổ chức kiểm tra HKI năm học 2016 – 2017.

-        Tổ chức lễ Sơ kết HKI năm học 2016 – 2017.

2.      Công tác chuyên môn:

-        Tiếp tục duy trì ổn định công tác giảng dạy và học tập. Trong đó, GVBM cần tập trung tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu kém, ôn tập theo hệ thống đề cương kiểm tra HKI.

-        Tổ chức tốt kỳ kiểm tra HKI theo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở GDĐT.

-        Họp xét và công khai kết quả hai mặt giáo dục của học sinh trong HKI

-        Kiểm tra đột xuất hoạt động giảng dạy và HSSS của giáo viên.

3.      Công tác hành chính, văn phòng:

-        Hoàn chỉnh hồ sơ, chứng từ quyết toán tháng 11/2016.

-        Thu các khoản tiền học sinh còn nợ, hoặc chưa đóng.

-        Thực hiện đủ, kịp thời các báo cáo định kỳ, chuyên đề.

-        Họp công tác tài chính quý IV năm 2016.

4.      Công tác đoàn thể:

-        Đoàn trường kết hợp GVCN, GVBM tăng cường quản lý ý thức học tập (chuyên cần chính khóa, buổi chiều), rèn luyện của học sinh; phát động phong trào thi đua học tập, mùa thi an toàn, nghiêm túc trong học sinh. Đoàn trường tăng cường quản lý, giáo dục học sinh ý thức giữ vệ sinh trường lớp (khu vực sau lớp học); Tổ chức lao động vệ sinh định kỳ tháng 12; Xây dựng chương trình tổ chức lễ sơ kết HKI.

-        Công đoàn vận động, đôn đốc CBVC hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

II. LỊCH CÔNG TÁC

Ngày

Nội dung thực hiện

Phân công

Ghi chú

29/11

Họp xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng phục cấp TNNG năm 2017

BGH, TT, BTĐT, CTCĐ,TKHĐ, TTND

 15h05

Nộp đề cương ôn tập HKI

TTCM, PHT

 

3/12

 

Học bù TKB ngày 17/11 (Sáng thứ Năm, TKB cũ)

Toàn trường

 

Họp BLT mở rộng

BGH, TT, BTĐT, CTCĐ,TKHĐ, TND

13h30

Họp HĐSP

HĐSP

14h30

Sinh hoạt tổ chuyên môn lần 1

TT,GV

15h30

5/12

Chào cờ tháng 12

Toàn trường

 

7/12

Hội giảng vòng tỉnh

Theo đăng ký

 

8/12

Họp chi bộ tháng 12

Đảng viên

14h00

9/12

Họp tài chính quý IV

HT,KT,TQ

14h00

Hoạt động ngoài giờ lên lớp lần 1

GVCN,HS

 

10/12

Học bù TKB ngày 18/11 (Thứ Sáu,TKB cũ) cả ngày

Toàn trường

 

12/12

Nộp đề kiểm tra HKI khối 10,11 và các môn không tập trung khối 12

TTCM,PHT

 

13/12-15/12

Thẩm định đề KT các môn tập trung khối 10,11

Theo Quyết định

 

15/12-21/12

Kiểm tra HKI 1 các môn theo thời khóa biểu

GVBM,HS

 

17/12

Sinh hoạt tổ chuyên môn lần 2

TT,GV

7h30

19/12-20/12

In sao đề kiểm tra tập trung khối 10,11

Tổ in sao

 

22/12-23/12

Kiểm tra các môn tập trung lớp 10, 11

HĐ coi KT

 

23/12

Nhận đề kiểm tra lớp 12 tại Sở GDĐT

Hiệu trưởng

8h00

In sao đề kiểm tra 12

Tổ in sao

 

Nhận các biểu mẫu báo cáo kết quả KT, TBM, HMGD HKI

GVBM,GVCN,

TTCM,PHT

 

24/12

Chấm KT tập trung 10,11

HĐ chấm KT

 

Chi bộ làm việc với đoàn thể quý IV

BT,PBTCB,BTĐT, CTCĐ

7h30

Kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ Đảng

Đảng viên

8h30

Sinh hoạt chuyên đề đảng quý IV

Đảng viên

9h30

26/12-28/12

Kiểm tra các môn tập trung lớp 12. HĐ chấm KT tổ chức chấm tập trung ngay sau khi môn KT vừa kết thúc. Tiếp tục chấm KT tập trung 10,11 (nếu chưa hoàn thành)

HĐ coi KT, HĐ chấm KT

 

26/12

TTCM báo cáo kết quả hoạt động HKI cho PHT

TTCM,PHT

 

29/12-30/12

Tiếp tục chấm kiểm tra tập trung

HĐ chấm KT

 

30/12

Bàn giao phiếu điểm các môn KT tập trung toàn trường cho GVBM

Tổ ráp phách, lên điểm.

 

GVBM bàn giao bài KT, phiếu điểm các môn KT theo TKB cho BGH

GVBM,PHT

 

Báo cáo tổng hợp HKI cho Hiệu trưởng

PHT,ĐTN,CĐ,VP

8h00

Họp GVCN triển khai kế hoạch lao động tháng 12

PHT, BTĐT,GVCN

15h30

31/12

Hội nghị phân tích chất lượng đảng viên cuối năm, họp đánh giá chất lượng TC CSĐ năm 2016

Chi bộ

7h00

Dự kiến

2/1/2017

Nghỉ bù Tết Dương lịch, trực lễ (theo hướng dẫn của Sở)

Công đoàn phân công

Dự kiến

GVBM hoàn thành cập nhật điểm lên VNPT

GVBM

 

3/1/2017

Phát thư mời dự lễ sơ kết HKI

Văn thư

 

GVCN hoàn thành xếp HMGD, thống kê số liệu theo mẫu

GVCN

 

Khóa hệ thống nhập điểm VNPT

PHT

16h00

4/1/2017

Họp HĐSP tháng 1/2017, họp xét HMGD HKI

HĐSP

13h30

Báo cáo kết quả KT, TB môn cho BGH

TTCM,PHT

 

5/1/2017

Họp với BĐD Hội CMHS

HT, TTVP

14h00

Lao động, tổng vệ sinh trường lớp

BTVĐT, GV,PHT

14h30

6/1/2017

Chuẩn bị phần thưởng cho học sinh

Tổ Văn phòng

 

Treo dù, phông, chuẩn bị sân lễ sơ kết

Theo phân công

15h00

7/1/2017

Tổ chức Lễ Sơ kết HKI

Toàn trường

6h15

 

GHI CHÚ: Toàn trường tạm dừng việc dạy học thêm buổi chiều khối 10,11 và luyện thi khối 12 từ ngày 22/12/2016 cho đến khi có lịch dạy của HKII. Riêng các môn Nghề 11 và Thể dục, QPAN vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 12 năm 2016. Thủ trưởng đơn vị yêu cầu các bộ phận, tổ chức và cá nhân căn cứ nhiệm vụ trọng tâm và lịch công tác để triển khai thực hiện. TTCM có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các giáo viên trong tổ hoàn thành công việc đúng tiến độ. Mọi sự chậm trễ, sai phạm làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung của nhà trường, bộ phận, tổ chức và cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo trường và lãnh đạo Sở. Nếu có công việc đột xuất từ phía lãnh đạo cấp trên cần phải thay đổi hoặc bổ sung lịch công tác, BGH nhà trường sẽ ra thông báo tiếp theo..

     

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:

-          Sở GD&ĐT (để bc);

-          BGH (theo dõi, chỉ đạo);                                                                    

-          CTCĐ (phối hợp);

-          CB,GV,NV (thực hiện)

-          Lưu VT.                                                                                                      LÊ QUANG NHÃ


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 11:21 28/11/2016
Số lượt xem: 165
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến