Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Thành tích nhà trường >

THÀNH TÍCH THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016 - 2017

I. TẬP THỂ

1. NHÀ TRƯỜNG: TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

(Quyết định số 1976/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Tây Ninh)

2. CÔNG ĐOÀN: VỮNG MẠNH XUẤT SẮC

3. ĐOÀN TRƯỜNG: VỮNG MẠNH XUẤT SẮC

II. CÁ NHÂN

1. Lao động tiên tiến

(Quyết định số 1520/QD-SGDĐT, ngày 4 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở GDĐT Tây Ninh)

1

Ông

Lê Quang Nhã

Hiệu trưởng

2

Ông

Trần Thanh Bình

P. Hiệu trưởng

3

Ông

Lô Đức Duy

BT Đoàn trường

4

Ông

Nguyễn Ngọc Sơn

Giáo viên

5

Ông

Hoàng Văn Hạnh

Giáo viên

6

Ông

Nguyễn Đắc Tàm

Giáo viên

7

Ông

Lâm Văn Hải

Giáo viên

8

Ông

Nguyễn Văn Hải

Giáo viên

9

Ông

Nguyễn Viết Xuân

Giáo viên

10

Ông

Đoàn Đức Lượng

Giáo viên

11

Ông

Nguyễn Tấn Đạt

Giáo viên

12

Ông

Lê Trọng Phương

Giáo viên

13

Ông

Đỗ Phi Trường

Giáo viên

14

Nguyễn Thị Lệ Hồng

Giáo viên

15

Hoàng Thị Thủy Tiên

Giáo viên

16

Phạm Thị Chung

Giáo viên

17

Bùi Thị Phương

Giáo viên

18

Nguyễn Thanh Tuyền

Giáo viên

19

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Giáo viên

20

Lê Thị Thanh

Giáo viên

21

Trần Thị Kim Ngân

Giáo viên

22

Phạm Thị Thùy Trang

Giáo viên

23

Trịnh Thị Liên

Giáo viên

24

Phạm Nguyễn Huyền Thương

Giáo viên

25

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giáo viên

26

Lê Thị Hồng Châu

Giáo viên

27

Nguyễn Thị Tuyết Đông

Nhân viên

28

Nguyễn Thị Khuyên

Nhân viên

29

Ngô Thị Hồng Nhung

Nhân viên

30

Phạm Thị Hường

Nhân viên

2. Chiến sỹ thi đua cơ sở

(Quyết định số 1520/QD-SGDĐT, ngày 4 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở GDĐT Tây Ninh)

1

Trần Thị Khoan

Giáo viên

2

Vũ Thị Hồng Phượng

Giáo viên

3

Dương Thị Ngọc Điệp

Giáo viên

4

Nguyễn Thị Công    

Nhân viên

5

Ông

Bùi Vũ Thanh Tú

Giáo viên

3. Giấy Khen Giám đốc Sở GDĐT

(Quyết định số 1635/QD-SGDĐT, ngày 18tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở GDĐT Tây Ninh)

1

Vũ Thị Hồng Phượng

Giáo viên

2

Trần Thị Kim Ngân

Giáo viên

3

Dương Thị Ngọc Điệp

Giáo viên

4

Nguyễn Thị Tuyết Đông

Nhân viên

5

Ông

Lê Lâm Văn Hải 

Giáo viên

6

Ông

Nguyễn Đắc Tàm

Giáo viên

7

Ông

Bùi Vũ Thanh Tú

Giáo viên

8

Ông

Nguyễn Tấn Đạt

Giáo viên

4. Bằng Khen Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

(Quyết định số 1976/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Tây Ninh)

1

Ông

Lê Quang Nhã

Hiệu trưởng

2

Ông

Nguyễn Văn Hải

Giáo viên

3

Nguyễn Thị Lệ Hồng

Giáo viên

4

Bùi Thị Phương

Giáo viênNhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 10:03 22/11/2017
Số lượt xem: 60
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến