Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Văn bản pháp quy > Văn bản nhà trường >

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO TÂY NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG

Số:   26    /KH-THPT

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Tân Châu, ngày   9   tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh Cao đẳng, Đại học

Năm học 2017 - 2018

------------------

Căn cứ Công văn số 2330/SGDĐT-CTTT, ngày 30/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về việc hướng dẫn thực hiện công tác hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm học 2017-2018;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường THPT Tân Đông xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

  1. I.   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm  trang bị cho học sinh những kỹ năng tiếp cận, phát triển khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp.

Nâng cao nhận thức cho học sinh về sự lựa chọn, định hướng nghề, chọn trường thi vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trong kỳ thi tuyển sinh năm 2018; Quy chế thi, phương thức, quy định về tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

  1. II.    NỘI DUNG
  2. 1.  Công tác dạy hướng nghiệp theo chương trình khung của Bộ.

- Phân công thực hiện:

+ Khối 10,11: Giao tổ bộ môn Anh - GDCD phân công

+ Khối 12: Giao Hiệu trưởng phụ trách

- Nội dung, thời lượng: Thực hiện theo tài liệu biên soạn của Bộ, 0,25 tiết/tuần.

- Tổ chức: Mỗi tháng tổ chức 1 lần (2 tiết), thực hiện vào tuần cuối của tháng. Tổ chức theo khối lớp. Qu1a trình tổ chức cần chú trọng các hoạt động trải nghiệp sáng tạo cho học sinh.

2. Công tác hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh CĐ, ĐH.

2.1. Tổ chức tại đơn vị.

- Đợt 1: Phối hợp với Huyện đoàn và Trung tâm tư vấn tuyển sinh (đã được sự cho phép của Sở GDĐT) tổ chức cho học sinh tham gia buổi tư vấn, hướng nghiệp.

+ Thời gian: ngày 11/11/2017

+ Địa điểm: trường THPT Tân Châu

+ Đối tượng: toàn bộ học sinh khối 12

- Đợt 2: Phối hợp với Trung tâm tư vấn tuyển sinh (đã được sự cho phép của Sở GDĐT) tổ chức cho học sinh tham gia buổi hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh Cao đẳng, Đại học

+ Thời gian: ngày 11/11/2017

+ Địa điểm: tại trường THPT Tân Đông

+ Đối tượng: học sinh toàn trường

2.2. Tổ chức cho học sinh thăm quan thực tế.

Họp CMHS lấy ý kiến thống nhất về việc tổ chức cho học sinh đi thăm quan thực tế 1 trường Đại học.

+ Thời gian: Tháng 1/2018

+ Địa điểm thăm quan: 1 trường Đại học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (dự kiến là trường Đại học Công nghiệp)

+ Đối tượng: học sinh khối 12 và một số học sinh khối 11 (đăng ký tự nguyện)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh:

Thành lập Ban hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh năm hoc 2017 - 2018 do Phó Hiệu trưởng làm Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn làm phó ban, các thầy cô trong BTV Đoàn trường và các GVCN là thành viên.

Ban hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh có nhiệm vụ giúp hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức các hoạt động trải nghiệp sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, các buổi sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa theo quy định và trực tiếp tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh toàn trường khi các em có những nhu cầu.

2. Ban giám hiệu nhà trường:

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của Ban hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất và dự trù nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh của trường.

Trực tiếp làm việc với Hội CMHS để xin ý kiến về việc tổ chức cho học sinh đi thăm quan thực tế trường Đại học.

3. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể:

Thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch hướng nghiệp của nhà trường theo chức trách nhiệm vụ.

Đoàn trường tăng cường công tác tuyên truyền về hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh cho học sinh nắm thông tin (thông qua các buổi phát thanh học đường và bản tin hoạt động đoàn)

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức công tác hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm học 2017-2018 của trường THPT Tân Đông.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Chi bộ;

- Ban Giám hiệu;

- BCH Công đoàn;

- BCH Đoàn trường;

- Các thành viên Ban HN;

- Lưu VT.

 

 

 

Lê Quang Nhã

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 10:36 22/11/2017
Số lượt xem: 43
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến