Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Góc IT > Thủ thuật IT >

Tổng hợp lệnh Run - 124 lệnh Run - Thao tác nhanh với máy tính

 

124-lenh-run


1. Character Map = charmap.exe (rất hữu dụng trong việc tìm kiếm các ký tự không thông dụng)
2. Disk Cleanup = cleanmgr.exe (dọn dẹp đĩa để tăng dung lượng trống)
3. Clipboard Viewer = clipbrd.exe (Xem nội dung của Windows clipboard)
4. Dr Watson = drwtsn32.exe (Công cụ gỡ rối)
5. DirectX diagnosis = dxdiag.exe (Chẩn đoán và thử DirectX, card màn hình & card âm thanh)
6. Private character editor = eudcedit.exe (cho phép tạo ra hoặc sửa đổi các ký tự(nhân vật?))
7. IExpress Wizard = iexpress.exe (Tạo ra các file nén tự bung hoặc các file tự cài đặt)
8. Mcft Synchronization Manager = mobsync.exe (cho phép đồng bộ hóa thư mục trên mạng cho làm việc Offline. Không được cung cấp tài liệu rõ ràng).
9. Windows Media Player 5.1 = mplay32.exe (phiên bản cũ của Windows Media Player, rất cơ bản).
10. ODBC Data Source Administrator = odbcad32.exe (Làm một số việc với các cơ sở dữ liệu)
11. Object Packager = packager.exe (Làm việc với các đối tượng đóng gói cho phép chèn file vào, có các file trợ giúp toàn diện).
12. System Monitor = perfmon.exe (rất hữu ích, công cụ có tính cấu hình rất cao, cho bạn biết mọi thứ bạn muốn biết về bất kỳ khía cạnh nào của hiệu suất PC, for uber-geeks only )
13. Program Manager = progman.exe (Legacy Windows 3.x desktop shell).
14. Remote Access phone book = rasphone.exe (Tài liệu là ảo, không tồn tại).
15. Registry Editor = regedt32.exe [also regedit.exe] (dành cho việc chỉnh sửa Windows Registry).
16. Network shared folder wizard = shrpubw.exe (Tạo các thư mục được chia sẻ trên mạng).
17. File siganture verification tool = sigverif.exe
18. Volume Contro = sndvol32.exe (Tôi bổ sung cái này cho những người bị mất nó từ vùng cảnh báo của hệ thống).
19. System Configuration Editor = sysedit.exe (Sửa đổi System.ini & Win.ini giống như Win98! ).
20. Syskey = syskey.exe (bảo mật cơ sở dữ liệu tài khoản WinXP - cẩn thận khi sử dụng, Nó không được cung cấp tài liệu nhưng hình như nó mã hóa tất cả các mật khẩu, Tôi không chắc về chức năng đầy đủ của nó).
21. Mcft Telnet Client = telnet.exe
22. Driver Verifier Manager = verifier.exe (có vẻ như là một tiện ích theo dõi hoạt động của các Driver(trình điều khiển) phần cứng ,có thể hữu ích đối với người gặp sự cố với các Driver. Khộng được cung cấp tài liệu)
23. Windows for Workgroups Chat = winchat.exe (Xuất hiện như là 1 tiện ích WinNT cũ cho phép chat trong mạng LAN,có file trợ giúp).
24. System configuration = msconfig.exe (Có thể sử dụng để quản lý các chương trình khởi động cùng với Windows)
25. gpedit.msc được sử dụng để quản lý các chính sách nhóm và các quyền hạn.
Accessibility Controls: access.cpl
Add Hardware Wizard: hdwwiz.cpl
Add/Remove Programs:cappwiz.cpl
Administrative Tools: control admintools
Automatic Updates: wuaucpl.cpl
Bluetooth Transfer Wizard: fsquirt
Calculator: calc
Certificate Manager: certmgr.msc
Character Map: charmap
Check Disk Utility:chkdsk
Clipboard Viewer: clipbrd
Command Prompt: cmd
Component Services: dcomcnfg
Computer Management: compmgmt.msc
Date and Time Properties: timedate.cpl
DDE Shares: ddeshare
Device Manager: devmgmt.msc
Direct X Control Panel (If Installed)*: directx.cpl
Direct X Troubleshooter: dxdiag
Disk Cleanup Utility: cleanmgr
Disk Defragment: dfrg.msc
Disk Management: diskmgmt.msc
Disk Partition Manager: diskpart
Display Properties: control desktop
Display Properties: desk.cpl
Display Properties (w/Appearance Tab Preselected): control color
Dr. Watson System Troubleshooting Utility: drwtsn32
Driver Verifier Utility: verifier

Event Viewer: eventvwr.msc
File Signature Verification Tool: sigverif
Findfast: findfast.cpl
Folders Properties: control folders
Fonts: control fonts
Fonts Folder: fonts
Free Cell Card Game: freecell
Game Controllers: joy.cpl
Group Policy Editor (XP Prof): gpedit.msc
Hearts Card Game: mshearts
Iexpress Wizard: iexpress
Indexing Service: ciadv.msc
Internet Properties: inetcpl.cpl
IP Configuration (Display Connection Configuration): ipconfig /all
IP Configuration (Display DNS Cache Contents): ipconfig /displaydns
IP Configuration (Delete DNS Cache Contents): ipconfig /flushdns
IP Configuration (Release All Connections): ipconfig /release
IP Configuration (Renew All Connections): ipconfig /renew
IP Configuration (Refreshes DHCP & Re-Registers DNS): ipconfig /registerdns
IP Configuration (Display DHCP Class ID): ipconfig /showclassid
IP Configuration (Modifies DHCP Class ID): ipconfig /setclassid
ava Control Panel (If Installed): jpicpl32.cpl
Java Control Panel (If Installed): javaws
Keyboard Properties: control keyboard
Local Security Settings: secpol.msc
Local Users and Groups: lusrmgr.msc
Logs You Out Of Windows: logoff
Microsoft Chat: winchat
Minesweeper Game: winmine
Mouse Properties: control mouse

Mouse Properties: main.cpl
Network Connections: control netconnections
Network Connections: ncpa.cpl
Network Setup Wizard: netsetup.cpl
Notepad: notepad
Nview Desktop Manager (If Installed): nvtuicpl.cpl
Object Packager: packager
ODBC Data Source Administrator: odbccp32.cpl
On Screen Keyboard: osk
Opens AC3 Filter (If Installed): ac3filter.cpl
Password Properties: password.cpl
Performance Monitor: perfmon.msc
Performance Monitor: perfmon
Phone and Modem Options: telephon.cpl
Power Configuration: powercfg.cpl
Printers and Faxes: control printers
Printers Folder: printers
Private Character Editor: eudcedit
Quicktime (If Installed): QuickTime.cpl
Regional Settings: intl.cpl
Registry Editor: regedit
Registry Editor: regedit32
emote Desktop: mstsc
Removable Storage: ntmsmgr.msc
Removable Storage Operator Requests: ntmsoprq.msc
Resultant Set of Policy (XP Prof): rsop.msc
Scanners and Cameras: sticpl.cpl
Scheduled Tasks: control schedtasks
Security Center: wscui.cpl
Services: services.msc
Shared Folders: fsmgmt.msc
Shuts Down Windows: shutdown
Sounds and Audio: mmsys.cpl
Spider Solitare Card Game: spider
SQL Client Configuration: cliconfg

System Configuration Editor: sysedit
System Configuration Utility: msconfig
System File Checker Utility (Scan Immediately): sfc /scannow
System File Checker Utility (Scan Once At Next Boot): sfc /scanonce
System File Checker Utility (Scan On Every Boot): sfc /scanboot
System File Checker Utility (Return to Default Setting): sfc /revert
System File Checker Utility (Purge File Cache): sfc /purgecache
System File Checker Utility (Set Cache Size to size x): sfc /cachesize=x
System Properties: sysdm.cpl
Task Manager:taskmgr
Telnet Client:telnet
User Account Management:nusrmgr.cpl
Utility Manager:utilman
Windows Firewall:firewall.cpl
Windows Magnifier:magnify
Windows Management Infrastructure:wmimgmt.msc
Windows System Security Tool:syskey
Windows Update Launches:wupdmgr
Windows XP Tour Wizard:tourstart
Wordpad:write hoặc wordpad

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 00:18 17/04/2013
Số lượt xem: 315
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến