Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Tây Ninh dấu yêu > Viết về Tây Ninh >

Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh


   

 
Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh

Lúc trẻ mới ra trường, tôi đã dạy học tại Tây Ninh gần hai năm. Sau này, tôi đã trở lại dạy tại Đaị Học Sư Phạm Cao Đài hơn hai năm, với tư cách giáo sư thỉnh giảng. Về thăm lại quê hương hơn 34 năm xa cách, vợ chồng tôi đã trở lại thành phố này, và thăm viếng thánh thất Cao Đài, nơi tôi đã dạy học trước đây. Mọi việc thay đổi rất nhiều. Tôi trở về đây như người xa lạ. Việt Nam thời đổi mới đã biến đổi Tây Ninh rất nhiều.

Trong entry này xin chia sẻ với các bạn một vài hinh ảnh thánh thất Cao Đài tại Tây Ninh, một địa điểm du lịch quan trọng của thị xã này. Phần lớn các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay đều xuất phát từ nước ngoài, như Phật giáo, Công giáo và Hồi giáo. Đạo Cao Đài xuất phát từ Tây Ninh, miền Nam Việt Nam, và đã phát triển ngược lại đi nhiều quốc gia trên thế giới, như Mỹ, Anh, Úc v.v

Thánh thất Cao Đài tại Tây Ninh có thể được ví như tòa thánh Vatican ở La Mã, trung ương của đạo Cao Đài so với đạo Công giáo. Thánh thất Cao Đài rất lớn, vòng rào thánh thất chạy dài hơn 4,000 thước, với 12 cửa ra vào.

Trong hai bài của Wikipedia tôi chép lại sau đây, có nhiều chi tiết lý thú về đạo này. Mời các bạn đọc thêm nếu cần.

 

   

   

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600x800.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.
“Cao Đài là một tôn giáo độc thần, tương đối mới, có tính dung hợp, được chính thức thành lập ở Việt Nam, vào năm 1926.

Đạo Cao Đài là tên ngắn gọn, tên đầy đủ là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Danh từ “Cao Đài” theo nghĩa đen chỉ “một nơi cao”. Theo nghĩa bóng, được hiểu là nơi cao nhất ở đó Thượng Đế ngự trị; cũng là tên viết tắt dành cho Thượng Đế, người sáng lập ra toàn vũ trụ, có danh xưng đầy đủ là “Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”. Tín đồ Cao Đài tin rằng Thượng Đế là Đấng sáng lập ra các tôn giáo và cả vũ trụ này. Họ tin rằng tất cả giáo lý, hệ thống biểu tượng và tổ chức đều được “Đức Cao Đài” trực tiếp chỉ định. Ngay cả việc xây dựng Toà Thánh Tây Ninh cũng chính là có sự dẫn dắt của “Đấng Thiêng Liêng”.

Những đệ tử đầu tiên của Cao Đài như Ngô Văn Chiêu, Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, và Cao Hoài Sang đã xác nhận rằng họ đã nhận được sự “Thông Công” (liên lạc) trực tiếp từ Thượng Đế, người đã ban cho họ những chỉ dẫn cụ thể để thành lập một tôn giáo mới, khởi đầu cho Kỳ Phổ Độ Thứ Ba.

Các tín đồ thi hành những giáo điều của Đạo như không sát sanh, sống lương thiện, hòa đồng, làm lành lánh dữ, giúp đỡ xung quanh, cầu nguyện, thờ cúng tổ tiên, và thực hành tình yêu thương vạn loại qua việc ăn chay với mục tiêu tối thiểu là đem sự hạnh phúc đến cho mọi người, đưa mọi người về với Thượng Đế nơi Thiên Giới và mục tiêu tối thượng là đưa vạn loại thoát khỏi vòng luân hồi.

Các ước lượng về số tín đồ Cao Đài có khác nhau, nhưng đa số các nguồn cho rằng con số đó là hai đến ba triệu (tư liệu vào khoảng năm 2000 – 2003). Khoảng 30.000 tín đồ nữa sống ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Úc.

Cơ Bút
Đạo Cao Đài được khai sinh bởi Đức Chí Tôn thông qua Cơ Bút và giảng truyền Chân Đạo cũng qua Cơ Bút. Cơ Bút là một nền tảng căn bản của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Qua Cơ Bút, luật pháp Đạo được ban hành. Tòa Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh được thành hình; những kinh điển, nghi thức cúng kiến được phân lập, và những áng thi văn dạy Đạo được lưu truyền qua nhiều thế hệ, từ Đông sang Tây từ Âu sang Á cũng đều qua Cơ Bút..

Triết lý đạo Cao Đài xem các tôn giáo đều có chung một nguồn gốc từ Đức Cha Trời và đều nhằm mục đích hướng thiện con người. Khi loài người đều có chung quan niệm này thì sẽ tạo nên “thế giới đại đồng ” và hòa bình sẽ đến với toàn nhân loại. Lý tưởng này được thể hiện qua bài Thánh thi sau:

Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
Cùng nhau một Đạo tức một Cha
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi
Dạy lẫn cho nhau đặng chữ Hòa.

Hoặc:

Từ đây nòi giống chẳng chia ba,
Thầy hiệp các con lại một nhà.
Nam Bắc cùng rồi ra ngoại quốc,
Chủ quyền chơn đạo một mình ta.
..
Quan niệm về nguồn gốc của Thượng Đế và vũ trụ

Theo đạo Cao Đài, trước khi Thượng Đế tồn tại, đã có Đạo. Đó là Đạo, Đạo vĩnh cữu, không hình dáng, không có tên gọi, không thay đổi; như được đề cập tới trong Đạo Đức Kinh. Đến một thời điểm nhất định, hiện tượng Big Bang đã xảy ra, chính từ đây Thượng Đế đã xuất hiện. Vũ trụ lúc này còn là 1 mớ hỗn độn, và để tạo nên sự cân bằng, hài hòa, đa dạng, Thượng Đế đã tạo ra Âm Dương. Thượng Đế cai quản Dương và phân thân tạo ra “Diêu Trì Kim Mẫu” để cai quản Âm. Nhờ có Âm Dương, vũ trụ đã được định hình. “Thánh Mẫu” là mẹ của hằng hà sa số sinh linh, sự vật trong vũ trụ. Do đó, tín đồ Cao Đài không chỉ thờ phụng Thượng Đế, (còn được gọi là “Thầy”) mà còn thờ “Diêu Trì Kim Mẫu” (còn được gọi với nhiều danh hiệu khác nhau như Cửu Thiên Huyền Nữ, Tây Vương Mẫu, Thiên Hậu, Đức Mẹ Muôn Loài, …).

Theo Đạo Cao Đài, có 36 tầng trời và Tứ Đại Bộ Châu nơi đây thuộc về vô hình, 3000 thế giới và 72 hành tinh thuộc về hữu hình, có sự sống bậc cao, trong đó hành tinh số 1 là phát triển nhất và hành tinh thứ 72 kém phát triển nhất. Trái Đất là hành tinh số 68.“

(Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_Cao_%C4%90%C3%A0i )

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600x800.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.
Giáo lý Cao Đài

Mục đích
Mục đích của đạo Cao Đài nhằm hoàn thiện hóa con người và xây dựng xã hội bình đẳng, thế giới đại đồng. Về mặt tâm linh, đạo Cao Đài có mục đích giải thoát luân hồi sanh tử. Nói gọn, mục đích của đạo Cao Đài là “Thế đạo đại đồng, Thiên đạo giải thoát”.

• Thế đạo đại đồng: Tương ứng với đường lối hay phương pháp giải quyết cuc diện nhân sinh, tạo được cuộc sống an lạc tiến bộ trong xã hội. Thế đạo đại đồng nhằm mục đích thực hiện thế giới nhân loại bình đẳng, hạnh phúc không phân biệt giai cấp, đoàn thể, tôn giáo hay quốc gia dân tộc. Thế đạo đại đồng theo đạo Cao Đài lấy Nhân Bản làm nền tảng, trong đó nhân vị nhân quyền được tôn trọng, nhân tính được phát huy để xây dựng một thế giới văn minh đạo đức hòa bình mà người Cao Đài thường gọi là đời Thánh đức. Theo nghĩa rộng nó còn là tình bác ái đối với muôn loài vạn vật từ những sinh vật nhỏ nhất đến thú cầm, đến loài người, tức là cả chúng sinh.

• Thiên đạo giải thoát: Thiên đạo là Đạo pháp, là đường lối tu hành để người tu đạt được sự giải thoát toàn diện, không còn đau khổ phần thể xác hay phiền não tâm hồn tại thế gian, và xa hơn nữa được giải thoát tâm linh. Sau khi thoát xác, linh hồn người đắc quả Thiên đạo sẽ sống vĩnh viễn trong cõi thiên đường cực lạc không còn bị luân hồi trở lại phàm trần nữa. Muốn thế, người tu Thiên đạo phải học đạo đại thừa, tu luyện thân tâm và thực hành sứ mạng cứu độ tha nhân.

Tôn chỉ

Tôn chỉ Cao Đài là “Tam giáo quy nguyên, ngũ chi phục nhất”. Tam giáo tức là Tam giáo đạo gồm: Phật giáo – Lão giáo- Nho giáo.

• Tam giáo quy nguyên: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ xây dựng một nền giáo lý toàn diện tức là giáo lý Đại Đạo trên nền tảng tổng hợp giáo lý Tam giáo đạo. Bởi vì Tam giáo có đủ khả năng xây dựng con người chân chính, xã hội an lạc (Nho giáo), dạy con người biết tu dưỡng thể xác và tinh thần để sống thung dung tự tại (Lão giáo), và giải khổ (Phật giáo). Do đó tôn chỉ “Tam giáo quy nguyên” là đường lối để thực hiện mục đích “Thế đạo đại đồng, Thiên đạo giải thoát”.

• Ngũ chi phục nhất: tức Nhân đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo phục nhất. Đó là đường lối tu hành tuần tự như lên năm nấc thang. Phục nhất có nghĩa là thống nhất thành một hệ thống bổ sung cho nhau, hiệp thành đạo pháp nhất quán hầu đưa người tu đạt đến mục đích. Tóm lại, tôn chỉ của đạo Cao Đài là đường lối tổng hợp nhất quán cứu cánh hoàn thiện và giải thoát nhân sinh của vạn giáo. Song song với tôn chỉ “Tam giáo quy nguyên ngũ chi phục nhất”, Cao Đài còn nêu lên tinh thần “vạn giáo nhất lý”.

Qua tiêu ngữ này, Cao Đài công nhận mục đích cứu cánh của tất cả tôn giáo chân chính có cùng một chân lý là hướng dẫn con người sống có đạo đức, hoàn thiện hóa bản thân, hoàn thiện hóa xã hội và giải thoát linh hồn.

Từ đó Cao Đài chủ trương tôn trọng tín ngưỡng của mọi tôn giáo và nêu lên nguyên lý chung của mọi nền giáo lý tức là giáo lý Đại Đạo khả dĩ giác ngộ nhân loại toàn cầu…

(Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_l%C3%BD_Cao_%C4%90%C3%A0i )

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600x800.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.


Lê Thanh Hoàng Dân


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Viết Xuân @ 02:23 30/04/2013
Số lượt xem: 755
Số lượt thích: 1 người (Tấn Đạt)
 
Gửi ý kiến