Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Kế hoạch chuyên môn > Kế hoạch năm học >

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013 - 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TÂNĐÔNG

 Số:        /KH-THPT

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 Tân Châu, ngày      tháng 9  năm 2013

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2013 – 2014

Căn cứ công văn số 2601/SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường THPT Tân Đông xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2013-2014 như sau:

 1. I.      SỐ LIỆU
 2. 1.     Học sinh

Tổng số học sinh:   466 học sinh/13 lớp, trong đó:

-         Khối 10: 224 học sinh /6 lớp;

-         Khối 11: 118 học sinh / 3 lớp;

-         Khối 12:  124 học sinh / 4 lớp

 1. 2.     Giáo viên

Tổng số cán bộ, giáo viên: 30, trong đó:

-         Ban Giám hiệu: 02

-         Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 24

-         Nhân viên: 04

 1. II.   ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
  1. 1.     Thuận lợi

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Sở Giáo dục & Đào tạo Tây Ninh, Huyện uỷ, UBND huyện Tân Châu;

Được Sở Giáo dục và Đào tạo trang bị khá đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ công tác giảng dạy của các bộ môn;

Đội ngũ giáo viên của trường đều trẻ, nhiệt tình trong công tác giảng dạy và công tác thi đua;

Hội khuyến học huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, mạnh thường quân cũng thường xuyên hỗ trợ nhà trường trong công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo việc học tập cho học sinh và giáo viên.

Được nhiều phụ huynh học sinh quan tâm nhiều đến việc học tập của con em mình, đặc biệt là Ban Đại diện Cha mẹ học sinh.

 1. 2.     Khó khăn

Đa số giáo viên còn trẻ nên còn ít kinh nghiệm trong giảng dạy và trong công tác chủ nhiệm, cần phải được học tập nâng cao;

Trường chưa có nhà tập thể thao đa năng nên việc dạy thể dục gặp nhiều khó khăn.

Đầu vào của học sinh lớp 10 còn thấp. Còn  nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc đầu tư cho học tập còn hạn chế.

 1. III.           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
  1. 1.     Nhiệm vụ chung

-         Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị gắn với việc tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục; tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương; gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục.

-         Tiếp tục thực hiện tinh giản nội dung dạy học; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng các kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. nâng cao chất lượng và tích cực tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2013 – 2014.

-         Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục.

-         Tập trung phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí, năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, công tác chủ nhiệm lớp; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

-         Tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, TDTT, GDQP do địa phương và Ngành tổ chức.

 1. 2.     Nhiệm vụ cụ thể:

Thực hiện kế hoạch giáo dục:

Tiếp tục thực hiện 37 tuần thực học (học kì I 19 tuần, học kì II 18 tuần). Căn cứ chương trình đã được xây dựng từ các năm học trước, kết hợp kinh nghiệm thực tế giảng dạy tại trường các tổ chuyên môn cần chủ động, linh hoạt trong việc điều chỉnh thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục thông qua việc đối chiếu, rá soát nội dung giữa các môn học để điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kì, đàm bảo chuần kiến thức, kĩ năng, thái độ của từng môn trong cấp học.

Tổ chức giảng dạy chính khóa vào buổi sáng; các tiết phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh thi tốt nghiệp THPT tổ chức vào buổi chiều; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kĩ năng sống, hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp với đối tượng học sinh. Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

Nâng cao chất lượng dạy nghề học sinh phổ thông: nghề tin học đối với học sinh khối 11, chất lượng nghề học sinh phổ thông trong các khóa dạy nghề phối hợp với trung tâm GDTX huyện tổ chức.

Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất…

Tổ chức tốt tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học mới, đặc biệt với các học sinh đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học, giáo dục torng nhà trường, tổ chức các hoạt động để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh.

Đẩy mạnh việc vận dụng các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kĩ năng, định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; tăng cường lien hệ thực tế, tích cực ứng dụng CNTT phù hợp với nội dung bài học, tích cực tham gia Hội thi thiết kế bài giảng điện tủ, E-learning theo chủ đề: vận dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” trong dạy học.

Khuyến khích giáo viên và học sinh tăng cường sử dụng hợp lí, khai thác tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, chủ động làm các thiết bị dạy học, rèn kĩ năng ứng dụng CNTT, ngoại ngữ.

Động viên học sinh tích cực tham gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học và cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học theo chỉ đạo của cấp trên.

Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục cấp THPT. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lí các hoạt động của giáo viên và học sinh trong giờ dạy; Phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và làm việc nhóm, chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu kém

Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm phối hợp tốt với Đoàn thanh niên, Giám thị nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này.

Giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu SGK và tài liệu tham khảo, Bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc các hoạt động kiểm tra thường xuyên, kiểm tra học kì, thi thử tốt nghiệp THPT….theo đúng qui chế kiểm tra, thi cử đảm bảo đánh giá khách quan, trung thực, công bằng, đúng năng lực học sinh. Việc kiểm tra đánh giá nhằm giúp học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú của các em.

Trong các bài kiểm tra cần chủ động kết hợp một cách hợp lí, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành. Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bài tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình. Đối với môn ngoại ngữ cần chú trọng cả bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Tăng cường xây dựng và khai thác “nguồn học liệu mở” các câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên các website của Bộ, Sở và của các trường THPT khác.

Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, thể dục thể thao, tin học, ngoại ngữ, ngày hội đọc sách, thi an toàn giao thông…. Nhằm thúc đẩy học sinh cố gắng học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thề giới.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí:

Triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh tổ chức tập huấn: Công tác tư vấn tâm lí cho cho học sinh; Giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật; tổ trưởng chuyên môn trường trung học chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và tổ chức các hoạt động chuyên môn…

Căn cứ vào đánh giá chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng để phấn đấu đạt chuẩn và vượt chuẩn. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán của trường làm nòng cốt cho các phong trào dạy và học, phong trào thi đua.

Tập trung đổi mới sinh hoạt của tổ chuyên môn, tăng cường các hoạt động dự giờ, thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới, giáo viên có năng lực chuyên môn hạn chế.

Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của các phong trào thi đua: Hội giảng vòng trường, tỉnh, hội thi giáo viên giỏi vòng trường, tỉnh. Hội thi giáo viên làm đồ dung dạy học…

Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng năng lực nghiên cứu KHSPƯD, năng lực chủ nhiệm lớp, năng lực quản lí học sinh  cho giáo viên.

Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

 Khai thác triệt để cơ sở giáo, vật chất của nhà trường, tăng cường sử dụng các thiết bị dạy học một cách phù hợp, phát huy vai trò của thư viên trong nhà trường.

Tận dụng mọi nguồn lực để trang bị thêm trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

 3.     Biện pháp thực hiện:

Đầu tư xây dựng có chất lượng và đầy đủ kế hoạch của nhà trường, triển khai đến các bộ phận một cách nghiêm túc, khoa học.

Đầu năm học Ban Giám triển khai để giáo viên nắm vững quy chế, quy định chuyên môn; đồng thời thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và nghiêm khắc xử lý những trường hợp vi phạm quy định chuyên môn; tổ chức việc rà soát chương trình dạy học chính khóa, dạy học tự chọn kết hợp kinh nghiệm giảng dạy hàng năm để điều chỉnh cho phù hợp. Thực hiện công tác phân ban theo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện linh hoạt, đúng quy định việc dạy học tự chọn bám sát, củng cố, khắc sâu kiến thức cho học sinh.

Nhà trường căn cứ học lực của học sinh,  chia thành các lớp có học lực tương đương nhau, yêu cầu các tổ chuyên môn lên kế hoạch phụ đạo học sinh cho phù hợp tình hình thực tế. Có kế hoạch dạy ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 đúng quy định.

Chú trọng công tác hướng nghiệp cho tất cả các học sinh và dạy nghề cho học sinh khối 11.

Phân công giáo viên hợp lý, cử những giáo viên nhiệt tình, có kinh nghiệm tham gia công tác chủ nhiệm; cử các giáo viên có kinh nghiệm, giảng dạy lâu năm thường xuyên hướng dẫn, dự giờ góp ý các giáo viên mới ra trường, kinh nghiệm hạn chế.

Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành nền nếp, hồ sơ sổ sách theo định kỳ và đột xuất của Ban giám hiệu và TTCM. Kế hoạch dạy học của giáo viên phải đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo các nội dung tích hợp, giảm tải và phải phát huy đuợc tính tích cực chủ động của học sinh trong học tập.

Xây dựng và triển khai có hiệu quả hội giảng vòng trường, vòng tỉnh, hội thi giáo viên giỏi; đẩy mạnh công tác dự giờ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trong nhà trường và với các trường bạn;

Giáo viên tích cực sử dụng đồ dùng dạy học theo danh mục ĐDDH được trang bị và ĐDDH tự làm để phục vụ tốt cho tiết giảng; Ban Giám hiệu thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc làm và sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên cho đúng qui định.

Yêu cầu giáo viên thực hiện nghiêm túc Quy định về dạy thêm học thêm trong nhà trường, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của giáo viên.

Tích cực đổi mới các hình thức kiểm tra đánh giá, trong đó chú ý cách ra đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận, hạn chế lối học vẹt, ghi nhớ máy móc, phát huy được tính sáng tạo, kĩ năng vận dụng của học sinh;

Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc các bài kiểm tra trên lớp; tổ chức các kỳ kiểm tra học kỳ và kiểm tra lại một cách nghiêm túc; Nội dung  kiểm tra được tổ chuyên môn thống nhất từ ma trận, đề, đáp án.

Thực hiện đúng quy chế Đánh giá, xếp loại học sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng  của  Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo tính khách quan, chính xác, công bằng, đảm bảo cân đối các yêu cầu kiểm tra về kiến thức (Biết, thông hiểu, vận dụng sáng tạo) với yêu cầu về kĩ năng và yêu cầu thái độ đối với HS; hướng dẫn HS biết tự đánh giá kết quả học tập, rèn luyện;

Đừ đầu năm học nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn lên kế hoạch kiểm tra 1 tiết, kế hoạch vào điểm trên VNPT một cách cụ thể, có cử bộ phận theo dõi việc thực hiện của giáo viên. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng các thiết bị dạy học sẳn có, thiết bị dạy học tự làm  của giáo viên.

Lên lịch họp thống nhất cho các tổ chuyên môn, yêu cầu phải dự họp đầy đủ, trong phiên họp phải có nội dung sinh hoạt nhằm nghiên cứu sâu hơn về phương pháp giảng dạy bài học, giải các bài tập khó, bàn phương pháp dạy học sinh yếu kém, ứng dụng CNTT… và phải có BGH dự họp. Hàng tháng báo cáo, kiến nghị cho BGH đúng theo lịch đã định.

Cử giáo viên tham gia đầy đủ các đợt tập huấn chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, yêu cầu giáo viên được cử đi học phải nghiên cứu kĩ và triển khai lại tại đơn vị theo đúng qui định.

 1. 4.     Một số chỉ tiêu

4.1                         Thanh tra toàn diện

90% giáo viên tham gia giảng dạy được thanh tra toàn diện.

4.2                         Thanh tra chuyên đề:

30% giáo viên tham gia giảng dạy được thanh tra chuyên đề.

4.3      Kiểm tra hồ sơ giáo viên

-         Học kỳ 1: BGH kiểm tra 1 lần và kiểm tra đột xuất

-         Học kỳ 2: BGH kiểm tra 1 lần và kiểm tra đột xuất

4.4       Đổi mới phương pháp dạy học

-         Tích cực thực hiện các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học đúng yêu cầu đặc trưng của từng bộ môn; mỗi  tổ chuyên môn hoặc nhóm bộ môn thực hiện 01 chuyên đề/ học kỳ; Tổ chức hội thảo cấp trường ít nhất 1 lần/năm.

-         Khuyến khích giáo viên tham gia hội giảng vòng trường.  Hội giảng vòng tỉnh 100% GV đủ điều kiện.

4.5      Thực hiện quy định về chuyên môn

100% giáo viên thực hiện đúng quy chế, quy định về chuyên môn.

4.6       Các chỉ tiêu về chuyên môn

-         Duy trì sĩ số: 85-90%

-         Học sinh lên lớp thẳng: 65-70%

-         Học sinh đậu tốt nghiệp THPT: 90% trở lên

-         Lao động tiên tiến: 16 giáo viên

-         Chiến sĩ thi đua cơ sở: 14

-         Hai mặt giáo dục:

+   Học lực:

 • Giỏi:                   2,5%
 • Khá:                   20-25%
 • Yếu + kém:        <35%

+   Hạnh kiểm học sinh đạt khá tốt từ 85% trở lên.

      Kế hoạch tuần chuyên môn

TUẦN/ NGÀY

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

HỌC KỲ I

 

12/8 – 18/8/2013

- Họp phân công chuyên môn, biên chế lớp

- Các lớp tiến hành tổ chức các hoạt động trong “tuần lễ đầu năm học”

 

 

Tuần 1

19/8 – 25/8/2013

 

- Lập nội dung dạy chủ đề tự chọn

- Lên kế hoạch dạy tăng tiết: văn, toán, lý, hóa, sinh, sử, địa, anh lớp 12 kết thúc vào cuối tuần 27

- Dạy GDQP-AN khối 12 (học tập trung lần 1)

- Tuyên truyền 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2012)

 

Tổ CM, GVBM

Tổ CM, GVBM

 

GV GDQP-AN

Đoàn trường

 

Tuần 2

26/8 – 1/9/2013

 

- GVCN thống kê tình hình học sinh, điều tra lí lịch học sinh theo mẫu nhập liệu VNPT.

- Lên kế hoạch dạy phụ đạo HS yếu khối 10, 11; ôn thi tốt nghiệp cho HS lớp 12

- Lập kế hoạch sử dụng TBDH, lịch kiểm tra 1 tiết các khối, lịch vào điểm VNPT, kế hoạch thực hiện chuyên đề.

 

GVCN

 

BGH, Tổ CM

 

BGH, Tổ CM

 

 

Tuần 3

02/9 – 08/9/2013

- Ổn định nề nếp học tập, thực hiện nội qui của học sinh.

- Tuyên truyền lịch sử ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Nghỉ lễ 2.9

- Tổ chức lễ khai giảng năm học 2013-2014

- Họp HĐSP, phân công chuyên môn lần 2

- Bắt đầu thực hiện các chuyên đề

BGH, GVCN, ĐT

 

Đoàn trường

 

Toàn trường

Toàn trường

 

Tổ CM

Tổ CM

 

Tuần 4

09/9 – 15/9/2013

- Triển khai nhiệm vụ năm học, quy định chuyên môn

- Các bộ phận hoàn chỉnh HSSS của năm học

- Cập nhật sổ đăng bộ

- Cập nhật hồ sơ học sinh vào sổ điểm điện tử VNPT.

- Dạy phụ đạo học sinh yếu kém

BGH

 

Toàn trường

Các bộ phận

GVCN, Văn thư

GVCN

 GVBM

 

Tuần 5

16/9 – 22/9/2013

- GV đăng ký chất lượng bộ môn và 2 mặt giáo dục

- Đăng kí hội giảng vòng trường

- Tổ CM đăng ký chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp khoa học, đăng kí thi đua năm học.

- Dạy phụ đạo HS yếu lớp 10, 11, ôn thi tốt nghiệp cho HS lớp 12

- Phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC

TTCM, GVBM

 

Tổ CM, GV

Tổ CM, GV

 

GVBM

BGH, CĐ

 

Tuần 6

23/9 – 29/9/2013

- Lên kế hoạch tập luyện Hội khỏe Phù Đổng vòng trường, vòng tỉnh

- Cập nhật sổ đăng bộ ở khối lớp 10

- Kiểm tra, phê duyệt HSSS các tổ CM

- Tổ chức HKPĐ vòng trường

- Thi HSG lớp 12 ôn thi giải toán trên máy  tính cầm tay.

- Thực hiện kế hoạch tăng tiết 12

GV Thể dục

 

GVCN, Văn thư

BGH

ĐT, GV thể dục

- Đ/c Xuân, HS

 

GVBM, HS

 

Tuần 7

30/9 – 06/10/2013

- Bắt đầu tổ chức hội giảng vòng trường

- Ôn tập KSCL giữa học kỳ 1

- Kiểm tra, phê duyệt HSSS các tổ CM

- Họp HĐSP

- TTTD Tàm

BTC hội giảng

GVBM

BGH, TTCM

Toàn trường

BGH, TT

 

Tuần 8

07/10 – 13/10/2013

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS lớp 12

- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng vòng trường

- TTTD Duy

GVBM

 

Đoàn trường, GV Thể dục

BGH, TT

 

Tuần 9

14/10 – 20/10/2013

- Khảo sát chất lượng giữa học kỳ (theo PPCT)

- Kiểm tra sổ điểm, sổ đầu bài, việc bảo quản CSVC, vệ sinh các lớp.

- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng vòng trường

- TTTD Châu

Tổ CM, GVBM

BGH

 

Đoàn trường, GV Thể dục

BGH, TT

 

Tuần 10

21/10 – 27/10/2013

- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề ở tổ chuyên môn

- Sinh hoạt, tuyên truyền ngày 20/10

 

-TTTD Cường

Tổ CM, GVBM

 

Phối hợp Đoàn trường, Công đoàn

BGH, TT

 

Tuần 11

28/10 – 03/11/2013

- Kiểm tra việc sử dụng ĐDDH của GV

 

- Kiểm tra việc vào điểm VNPT của GV

-TTTD Xuân, Thương

BGH, TTCM

 

BGH, GV được phân công

BGH,  TT

 

Tuần 12

04/11 – 10/11/2013

- Kiểm tra việc dạy thơ văn, lịch sử, địa lý Tây Ninh, dạy tích hợp môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, HĐGDNGLL, GD hướng nghiệp

- Tiếp tục dạy phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HS lớp 12

- Tiếp tục tổ chức hội giảng vòng trường

-TTD  Hạnh, Hồng

BGH, TTCM

 

 

GVBM

 

Ban tổ chức hội giảng

BGH, TT

 

Tuần 13

11/11 – 17/11/2013

- Kiểm tra sổ điểm, sổ đầu bài các lớp

- Tổ chức hội giảng vòng trường

 

- Lập danh sách học sinh giải toán trên máy tính Casio môn Sinh về Sở (trước 22/11)

- Lên kế hoạch tổ chức lễ 20/11

-TTTD Phượng, Lượng

BGH

 

Ban tổ chức hội giảng

BGH

 

BGH, ĐT, CĐ

 

BGH, TT

 

Tuần 14

18/11 – 24/11/2013

- Lên kế hoạch kiểm tra học kỳ 1

- Phân công GV ra đề, hướng dẫn chấm bài kiểm tra học kỳ 1

- Tiếp tục dạy phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HS lớp 12

- Tiếp tục tổ chức hội giảng vòng trường

 

- Tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

BGH, Kế toán

BGH, TTCM

 

GVBM

 

Ban tổ chức hội giảng

Toàn trường

 

Tuần 15

25/11 – 01/12/2013

- Ôn tập kiểm tra học kỳ 1

- TTCM nộp ma trận, đề kiểm tra học kỳ 1 và hướng dẫn chấm

- Kết thúc hội thi giảng vòng trường (30/11)

- TTTD Ngân, Phương

GVBM

TTCM

 

Toàn trường

 

BGH, TT

 

Tuần 16

02/12 – 08/12/2013

- Thẩm định đề kiểm tra HK1 và hướng dẫn chấm

- Chuẩn bị các điều kiện CSVC, biễu mẫu … phục vụ kiểm tra HKI.

- In ấn đề kiểm tra học kỳ 1

- Thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio

TTCM, BGH

BGH, Kế toán,

 

Cán bộ khảo thí

Tổ in ấn

- đ/c Xuân, HS

 

Tuần 17

09/12 – 15/12/2013

- Tổng kết hội giảng vòng trường (9/12)

- Báo cáo kết quả hội giảng, báo cáo danh sách đăng kí hội giảng cấp tỉnh về Sở (trước 17/12)

- Tổ chức  kiểm tra học kỳ 1 khối 12 (9, 10, 11/12)

- Tiếp tục ôn tập thi học kỳ 1 các khối còn lại

Ban t/c hội giảng

BGH

 

 

BGH, GV

 

 

GVBM

 

Tuần 18

16/12 – 22/12/2013

- Kiểm tra học kì 1 khối 10, 11

- Tập trung chấm bài kiểm tra; trả bài, cộng điểm

- Báo cáo điểm kiểm tra, kết quả HK1

- Báo cáo kết quả 2 mặt giáo dục

- Nộp các loại báo cáo sơ kết học kỳ 1

- Tuyên truyền ngày 22/12

Toàn trường

Tổ CM, GVBM

Các đoàn thể, GVCN

 

Tuần 19

23/12 – 29/12/2013

- Hoàn thành các loại báo cáo, biểu mẫu cuối kì

- Tiếp tục dạy bù hết chương trình với các môn còn thiếu tiết

- Lên kế hoạch dạy phụ đạo, bồi dưỡng học sinh thi tốt nghiệp HK II.

- GVCN vào điểm học bạ

- Phân công chuyên môn HK2

- Dạy GDQP-AN lớp 12 (học tập trung lần 2)

- Lễ Sơ kết HK1 (28/12/2013)

Các bộ phận

GVBM

 

TTCM, GVBM

 

GVCN

BGH

GV QPAN

Toàn trường

 

HỌC KỲ II

 

Tuần 20

30/12 – 05/01/2014

- Ổn định nên nếp học sinh sau kiểm tra HK I

 

- Thực hiện tuần chuyên môn thứ 20 chương trình học kỳ 2

- Kiểm tra hồ sơ khối 12

- Nộp dàn ý nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Đoàn trường, GVCN

Toàn trường

 

GVCN 12

GV

 

Tuần 21

06/01 – 12/01/2014

- Kiểm tra sĩ số, việc bảo quản CSVC các lớp

- Tiếp tục dạy phụ đạo học sinh yếu, ôn thi tốt nghiệp cho HS lớp 12

- Tuyên truyền ngày Học sinh – Sinh viên (9/1), ATGT, PCCC, ma túy, AIDS

- Tổ chức hội trại truyền thống 9/1

-TTTD Sơn

BGH

 

GVBM

Đoàn trường

 

 

Toàn trường

BGH, TT

 

Tuần 22

13/01 – 19/01/2014

- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề ở HKII

- Dự giờ thăm lớp GVBM, GVCN

- Tiếp tục thực hiện các nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

-TTTD NgHải, C.Hùng

Tổ CM

BGH, TTCM

GVBM

 

BGH, TT

 

Tuần 23

20/01 – 26/01/2014

- Kiểm tra nền nếp dạy và học, chấp hành nội quy của GV, HS

- Kiểm tra HSSS giáo viên

- Tuyên truyền 82 năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2012)

-TTTD Đạt

 

BGH, Đoàn trường

BGH, TTCM

Đoàn trường, BCH

BGH, TT

 

27/01 – 09/02/2014

(27/12-10/01 Â.L)

Nghỉ Tết Nguyên Đán, trực Tết theo phân công

Toàn trường

 

Tuần 24

10/02– 16/02/2014

- Ổn định nề nếp học sinh sau nghỉ tết

 

- Kiểm tra lần 2 HSSS học sinh lớp 12; bổ sung, điều chỉnh hồ sơ sai sót

- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề của các tổ chuyên môn

-TTTD Khoan, Tú

GVCN, Đoàn trường

BGH, GVCN 12

 

BGH

 

BGH, TT

 

Tuần 25

17/02 – 23/02/2014

- Ôn tập KSCL giữa học kỳ 2

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV

-TTTD Thanh , Tú

GVBM

BGH

 

BGH, TT

 

Tuần 26

24/02 – 02/3/2014

- Lên kế họach họat động tháng thanh niên, kế hoạch chào mừng 26/3

- Thực hiện các chuyên đề HK2

- Kiểm tra KSCL giữa HK2 (theo PPCT)

-TTTD Thảo

Đoàn trường

 

Tổ CM, GVBM

Tổ CM, GVBM

BGH,TT

 

Tuần 27

03/3 – 09/3/2014

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề học kỳ 2

- Phân công giáo viên ra đề, hướng dẫn chấm kiểm tra học kỳ 2

- Chấm sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

- Tổ chức kỷ niệm 8/3

- Chuẩn bị hội giảng vòng tỉnh

 

- TTTD L.Hải

Tổ CM, GVBM

BGH, TTCM

 

Ban giám khảo

 

Công đoàn

GIÁO VIÊN đăng kí

BGH, TT

 

Tuần 28

10/3 – 16/3/2014

- Chuẩn bị hội giảng vòng tỉnh

- Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp

- Lên kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ 2

- Kết thúc chương trình lớp 12

- TTTD Hiền

Giáo viên đăng kí

GVBM

BGH, kế toán

 

BGH, TT

 

Tuần 29

17/3 – 23/3/2014

- Thực hiện tổng kết, rút kinh nghiệm chuyên đề

- Ôn tập kiểm tra học kỳ 2 khối 10, 11

- TTTD Điệp

BGH, TTCM

GVBM

 

BGH, TT

 

Tuần 30

24/3 – 30/3/2014

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày  26/3

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp

- Kiểm tra việc dạy văn thơ, lịch sử, địa lý Tây Ninh, dạy lồng ghép giáo dục môi trường, hoạt động GDNGLL, GD hướng nghiệp

- Tổ chuyên môn nộp đề kiểm tra HK2 và hướng dẫn chấm

- Thẩm định đề kiểm tra và hướng dẫn chấm

- Phân công cán bộ coi và chấm kiểm tra HK2

- Nộp đề tài SKKN về Văn phòng Sở GD-ĐT

Đoàn trường

GVBM

 

BGH

 

 

TTCM, GVBM

 

TTCM, GVBM

BGH

 

Hội đồng TĐKT

GVBM dạy khối 12

BGH

 

Tuần 31

31/3 – 06/4/2014

 

* KIỂM TRA HỌC KỲ 2

- Khối 12: ngày 03, 04 và 05/4/2014

 

Toàn trường

 

 

 

Tuần 32

07/4 – 13/4/2014

- Tập trung chấm bài kiểm tra HK2, cộng điểm

- GVCN xếp lọai học lực, hạnh kiểm học sinh khối 12

- Tổng hợp số liệu báo về Sở GD-ĐT

- Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3, trực lễ theo phân công (09/4 DL)

GVBM

TTCM, GVBM

BGH, Văn thư

BGH, GVCN

 

Tuần 33

14/4 – 20/4/2014

- Kiểm tra học kì 2 khối 10, 11

- Hoàn chỉnh sổ gọi tên ghi điểm, vô điểm học bạ

- Họp xét học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT, lên lớp, kiểm tra lại, ở lại

Toàn trường

GVBM, GVCN

GVCN, ban liên tịch

 

 

Tuần 34

21/4 – 27/4/2014

- Hoàn chỉnh hồ sơ dự thi học sinh lớp 12

- Tiếp tục ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12

- Nộp bài giảng điện tử - Elearning dự thi về phòng Phòng Giáo dục trung học (hạn chót 20/5)

GVCN 12

GVBM

Giáo viên  được phân công

 

Tuần 35

28/4 – 04/5/2014

- Dự giờ thăm lớp, kiểm tra HSSS của GV (theo lịch và đột xuất)

- Tuyên truyền 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014)

- Nghỉ lễ 30/4, 01/5, trực lễ theo phân công

BGH , TTCM

 

Đoàn trường

 

 

Toàn trường

 

Tuần 36

05/5 – 11/5/2014

- Ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12

- Kiểm tra nền nếp, sổ điểm, sổ ghi đầu bài, CSVC các lớp

- Tuyên truyền 60 năm ngày chiến thắng điện biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)

GVBM

BGH, Đoàn trường

 

Đoàn trường

 

Tuần 37

12/5 – 18/5/2014

- Kết thúc HK II (17/5)

- Chuẩn bị lễ tổng kết năm học

- Tuyên truyền 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2012)

 

Toàn trường

Toàn trường

Đoàn trường

 

 

 

19/5 – 31/5/2014

- Tổng kết năm học

- Họp đánh giá , xếp loại giáo viên; đánh giá, xếp loại CBCC cuối năm,

- Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

 

Toàn trường

BGH, Tổ CM

 

HĐ thi đua khen thưởng

 

Trên đây là kế hoạch chuyên môn năm học 2013-2014 của trường THPT Tân Đông./.

 

 

Nơi nhận:

K/T. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;

- Các tổ chuyên môn;

- Đoàn trường;

- Công đoàn;

- Lưu: CM, VT.

 

 

  Trần Thanh Bình

SỞ GD & ĐT  TÂY NINH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số:    / KH-THPT TĐ                                       Tân Châu, ngày 13 tháng 09  năm 2013

KẾ HOẠCH THANH TRA TOÀN DIỆN GIÁO VIÊN

 NĂM HỌC 2013 – 2014

 

STT

HỌ VÀ TÊN

TUẦN CM

GHI CHÚ

1

NGUYỄN ĐẮT TÀM

7

 

2

LÔ ĐỨC DUY

8

 

3

LÊ THỊ HỒNG CHÂU

9

 

4

VŨ VIỆT CƯỜNG

10

 

5

NGUYỄN VIẾT XUÂN

11

 

6

PHẠM NG HUYỀN THƯƠNG

11

 

7

HOÀNG VĂN HẠNH

12

 

8

NGUYỄN THỊ LỆ HỒNG

12

 

9

VŨ HỒNG PHƯỢNG

13

 

10

ĐOÀN ĐỨC LƯỢNG

13

 

11

TRẦN THỊ KIM NGÂN

15

 

12

BÙI THỊ PHƯƠNG

15

 

13

NGUYỄN NGỌC SƠN

21

 

14

NGUYỄN VĂN HẢI

22

 

15

TRƯƠNG CÔNG HÙNG

22

 

16

NGUYỄN TẤN ĐẠT

23

 

17

NGUYỄN THỊ KHOAN

24

 

18

BÙI VŨ THANH TÚ

24

 

19

LÊ THỊ THANH

25

 

20

VŨ QUỐC TUẤN

25

 

21

NGUYỄNTHANH THẢO

26

 

22

LÂM VĂN HẢI

27

 

23

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

28

 

24

DƯƠNG NGỌC ĐIỆP

29

 

Lưu ý:

  - Hổ sơ TTTD của GV Tổ trưởng chuyên môn hoàn thành và nộp về BGH.

                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG


SỞ GD & ĐÀO TẠO TÂY NINH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : ……/ KH – THPT                                Tân Châu, ngày       tháng   9   năm 2013

KẾ HOẠCH PHÂN BAN NĂM HỌC 2013 – 2014 

- Thực hiện theo kế hoạch phát triển giáo dục năm 2013-2014 của trường THPT Tân Đông.

- Căn kế theo tình hình thực tế của đơn vị.

Trường THPT Tân Đông xây dựng kế hoạch phân ban năm học 2013 – 2014 như sau:

I. Đánh giá công tác phân ban năm học 2013 – 2014:

1) Thuận lợi:

- Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, sự chỉ đạo trược tiếp Chi bộ nhà trường và  sự ủng hộ của cha mẹ học sinh.

- Đội ngũ giáo viên của trường đều trẻ, khoẻ, đầy đủ năng lực chuyên môn để đảm đương tốt công tác dạy phân ban của trường và phục vụ tốt cho công tác đổi mới chương trình bậc trung học phổ thông.

- Các thiết bị lớp 10, 11, 12 được cấp trên trang bị đầy đủ, phòng học được xây dựng đúng chuẩn.

2) Khó khăn:

- Chất lượng đầu vào còn thấp, có nhiều học sinh có học lực trung bình, yếu nên không theo kịp chương trình do các em bị mất căn bản từ các lớp dưới do đó có tư tưởng nghỉ học.

- Học sinh của trường đa phần là con em vùng biên giới nên trình độ ngoại ngữ ( Anh văn ) thấp nên  khó theo kịp chương trình phổ thông.

- Trường chưa có nhà thi đấu TDTT, sân xi măng nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc dạy học TD.

3) Công tác sắp xếp học sinh vào các ban:

- Lớp 10: 6 lớp Ban Cơ bản

- Lớp 11: 4 lớp Ban Cơ bản

- Lớp 12: 3 lớp Ban Cơ bản

 II. Kế hoạch phân ban năm học 2013 – 2014:

1) Lớp 10: Kế hoạch tuyển mới 6 lớp/ 225 HS được sắp xếp vào 1 ban như sau:

- Ban Cơ bản : 6 lớp  học theo chương trình chuẩn và kèm theo chủ đề tự chọn  bám sát.

2) Lớp 11: 3 lớp sắp xếp vào 1 ban như sau:

- Ban Cơ bản : 3 lớp  học theo chương trình chuẩn và kèm theo chủ đề tự chọn  bám sát.

3) Lớp 12: 4 lớp sắp xếp vào 1 ban như sau:

- Ban Cơ bản : 4 lớp  học theo chương trình chuẩn và kèm theo chủ đề tự chọn  bám sát.

Trên đây là kế hoạch phân ban cuả trường THPT Tân Đông năm học 2013 – 2014.

Trân trọng ./.

                                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thanh Bình @ 16:14 01/10/2013
Số lượt xem: 304
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến