Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Kế hoạch chuyên môn > Kế hoạch chuyên môn tháng >

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2013

TUẦN/ NGÀY

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

Tuần 6

23/9 – 29/9/2013

- Lên kế hoạch tập luyện Hội khỏe Phù Đổng vòng trường, vòng tỉnh

- Cập nhật sổ đăng bộ ở khối lớp 10

- Kiểm tra, phê duyệt HSSS các tổ CM

- Tổ chức HKPĐ vòng trường

- Thi HSG lớp 12 ôn thi giải toán trên máy  tính cầm tay.

- Thực hiện kế hoạch tăng tiết 12

GV Thể dục

 

GVCN, Văn thư

BGH

ĐT, GV thể dục

- Đ/c Xuân, HS

 

GVBM, HS

 

Tuần 7

30/9 – 06/10/2013

- Bắt đầu tổ chức hội giảng vòng trường

- Ôn tập KSCL giữa học kỳ 1

- Kiểm tra, phê duyệt HSSS các tổ CM

- Họp HĐSP

- TTTD Tàm

BTC hội giảng

GVBM

BGH, TTCM

Toàn trường

BGH, TT

 

Tuần 8

07/10 – 13/10/2013

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS lớp 12

- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng vòng trường

- TTTD Duy

GVBM

 

Đoàn trường, GV Thể dục

BGH, TT

 

Tuần 9

14/10 – 20/10/2013

- Khảo sát chất lượng giữa học kỳ (theo PPCT)

- Kiểm tra sổ điểm, sổ đầu bài, việc bảo quản CSVC, vệ sinh các lớp.

- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng vòng trường

- TTTD Châu

Tổ CM, GVBM

BGH

 

Đoàn trường, GV Thể dục

 

BGH, TT

 

Tuần 10

21/10 – 27/10/2013

- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề ở tổ chuyên môn

- Sinh hoạt, tuyên truyền ngày 20/10

 

 

-TTTD Cường

Tổ CM, GVBM

 

Phối hợp Đoàn trường, Công đoàn

BGH, TT

 

Tuần 11

28/10 – 03/11/2013

- Kiểm tra việc sử dụng ĐDDH của GV

 

- Kiểm tra việc vào điểm VNPT của GV

 

-TTTD Xuân, Thương

BGH, TTCM

 

BGH, GV được phân công

BGH,  TT

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2013


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thanh Bình @ 15:56 01/10/2013
Số lượt xem: 253
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến