Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Cấu trúc đề thi HSG Toán Tây ninh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Viết Xuân
Ngày gửi: 09h:28' 23-11-2013
Dung lượng: 69.5 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
-------------------------
CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TRUNG HỌC PHỐ THÔNG VÒNG TỈNH
MÔN TOÁN
BÀI THI SỐ 1


Bài
Nội dung kiến thức

Điểm
Số câu hỏi
Loại câu hỏi1


Bất đẳng thức:
- Mở rộng các bất đẳng thức cơ bản
- Kỉ thuật sử dụng các bất đẳng thức cơ bản và cơ bản mở rộng: Côsi, Bunhiacopxki, Nesbit, Trêbưsép, Becnuli, Jensen.
- Bất đẳng thức đối xứng.
- Phương pháp vectơ chứng minh bất đẳng thức5.01 đến 2
Tự luận2

Phương trình hàm
- Các phương trình hàm cơ bản
- Các phương trình hàm trên tập số nguyên, hữu tỷ.
- Các phương trình hàm trên trên tập số thực.
- Các phương trình hàm đệ qui.
- Các phương trình đa thức.
- Các phương pháp giải phương trình hàm.


5.0


1 đến 2


Tự luận3

Hình học:
Áp dụng:
- Phương pháp biến hình trong mặt phẳng: Phép Tịnh tiến, Đối xứng, Quay, Vị tự, Đồng dạng, Nghịch đảo.
- Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.

Để giải quyết các bài toán hình học phẳng dưới các thể loại:
Bài toán chứng minh tính chất hình học.
Bài toán định lượng hình học.
Bài toán quĩ tích hình học.
Bài toán dựng hình.
Bài toán cực trị hình học


5.0

1 đến 2

Tự luận4

Tổ hợp:
- Ánh xạ, đơn ánh, toàn ánh, song ánh, ánh xạ tích.
- Đếm số phần tử của tập hợp.
- Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp có lặp.
- Nguyên lý Dirichle, nguyên lý cực hạn, nguyên lý lân cận, tính chất lồi của tập hợp.
5.0


1 đến 2


Tự luậnBÀI THI SỐ 2

Bài
Nội dung kiến thức

Điểm
Số câu hỏi
Loại câu hỏi1


1.Đa thức
- Khái niệm nghiệm bội của đa thức và một số kết quả đơn giản liên quan đến nghiệm của đa thức.
- Công thức nội suy Lagrange.
- Khái niệm đa thức khả quy, bất khả quy.
- Định lý Bơdu về số dư trong phép chia cho nhị thức.
- Đa thức Trêbưsep và các tính chất.

2.Phương trình- hệ phương trình:
- Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình cơ bản.
- Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình bậc ba, bốn.
- Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình vô tỷ
- Phương pháp tọa độ, phương pháp đồ thị giải PT, BPT, HPT, HBPT.
5.0
1 đến 2
Tự luận


2

1. Dãy số
- Phương pháp tìm số hạng của dãy số cho bỡi một hệ thức truy hồi tuyến tính.
- Liên phân số.
- Sai phân.
- Các phương pháp tìm số hạng của dãy số.
- Các khái niệm dãy con, dãy tuần hoàn và chu kì.
- Mối liên hệ giữa tính hội tụ của dãy số và dãy con.
- Tìm giới hạn của dãy số.
- Các bài toán thường gặp về dãy số.
5.0
1 đến 2
Tự luận3

Số học:
- Các khái niệm cơ bản của số học.
- Đồng dư thức: Khái niệm đồng dư- các tính chất cơ bản. Hệ thặng dư và lớp thặng dư.
- Định lý Euler, định lý Ferma, định lý Uyn-sơn, định lý Trung quốc và các ứng dụng.
- Phương trình đồng dư.
- Các hàm số học: hàm phần nguyên của một số thực, hàm số số các ước của một số tự nhiên, hàm tổng các ước của một số tự nhiên, hàm Euler, định lý Euler mở rộng.
- Phương pháp hình học giải các bài toán số học.


5.0

1 đến 2

Tự luận4

Hình học:
Áp dụng:
- Phương pháp vecto( đặc biệt tâm tỉ cự), Hệ thức Sa-lơ, Định lý Ptôlêmê, Định lý Ta
 
Gửi ý kiến