Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

DE THI THU TN 2014 LE HONG PHONG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thủy Tiên Hoàng
Ngày gửi: 18h:36' 23-07-2014
Dung lượng: 47.9 KB
Số lượt tải: 95
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT TÂY NINH
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
BẢNG MA TRẬN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT
MÔN HÓA HỌC NĂM 2014

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [32 CÂU]
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng mức độ thấp
Vận dụng mức độ cao
Tổng số câu

 Este, lipit
1
1


2

 Cacbohiđrat
11

 Amin, amino axit và protein

1
2

3

 Polime và vật liệu polime
11

 Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ
1
2
2
1
6

 Đại cương về kim loại
1
1
1

3

 Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
1
3
2

6

 Sắt, crom
1

2

3

 Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, x? hội, môi trường
11

 Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá vô cơ
1
2
2
1
6

Tổng
9
10
11
2
32

II. PHẦN RIÊNG
A. Phần dành cho thí sinh chương tr?nh chuẩn [8 câu]
Nội dung
Câu biết
Câu hiểu
Câu vận dụng
Câu vận dụng cao
Tổng số câu

Este, lipit, chất giặt rửa

1


1

Cacbohiđrat

1


1

Amin, amino axit, protein

1


1

Polime và vật liệu polime
11

Đại cương về kim loại

1


1

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm


1

1

Sắt, crom, đồng, phân biệt một số chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế x? hội môi trường


2

2

Tổng
1
4
3

8

 B. Phần dành cho thí sinh chương tr?nh nâng cao [8 câu]
Nội dung
Câu biết
Câu hiểu
Câu vận dụng
Câu vận dụng cao
Tổng số câu

Este, lipit, chất giặt rửa


1

1

Cacbohiđrat

1


1

Amin, amino axit, protein

1


1

Polime và vật liệu polime
11

Đại cương về kim loại


1

1

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

1


1

Sắt, crom, đồng, phân biệt một số chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế x? hội môi trường

1
1

2

Tổng
1
4
3

8
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG ĐỀ THI THỬ TN THPT NĂM HỌC 2014
TỔ HÓA HỌC MÔN : HÓA HỌC
Thời gian : 60 phút (không kể thời gian giao đề)

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố là: C=12; H=1; O=16; Cl=35,5; K = 39; Cu=64; Fe=56; Al=27; Mg=24.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: (Biết) Chất nào dưới đây không phải là este ?
       A. HCOOCH3 .   B. CH3COOH .      C. CH3COOCH3. D. HCOOC6H5.
Câu 2: (Hiểu) Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:
A. HCOONa và C2H5OH. B. CH3COONa và C2H5OH.
C. HCOONa và CH3OH. D. CH3COONa và CH3OH.
Câu 3: (Biết) Chất thuộc loại đisaccarit là :
A. glucozơ. B. saccarozơ. C. xenlulozơ. D. fructozơ.
Câu 4: (Vdt) Số đồng phân amin bậc 1 có công thức phân tử C3H9N là :
A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 5: (Hiểu) Cho:(1) amoniac,(2) metylamin,(3) anilin,(4) dimetylamin.Lực bazơ tăng theo thứ tự nào?
A. (1) < (3) < (2) < (4). B. (1)
 
Gửi ý kiến