Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

DE THI THU TN LE DUAN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thủy Tiên Hoàng
Ngày gửi: 18h:35' 23-07-2014
Dung lượng: 21.9 KB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2013-2014
MÔN : HOÁ HỌC
THỜI GIAN : 60 PHÚT


Câu 1: Cho hỗn hợp kim loại gồm 5,4 gam Al và 2,3 gam Na tác dụng với nước dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn c?n lại là
A. 2,7gam. B. 2,3gam. C. 4,05gam. D. 5,0 gam.
Câu 2: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion
A. Na+K+ B.HCO3-, Cl-. C. Ca2+,Mg2+ D. SO42-,Cl-
Câu 3: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là:
A. quặng manhetit B. quặng boxit C. quặng đôlômit. D. quặng pirit.
Câu 4: D?y gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là:
A. Na,Ba,K B.Ba,Fe,K C.Be,Na,Ca D.Na,Fe,K
Câu 5:Anilin ( C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với
A. dung dịch NaCl B.nước Br2 C. dung dịch NaOH D.dung dịch HCl.
Câu 6: Cặp chất không xảy ra phản ứng là:
A. dung dịchNaNO3 và dung dịch MgCl2 B. dung dịch NaOH và Al2O3.
C.K2O và H2O D. dung dịch AgNO3 và dung dịch KCl.
Câu 7: Thuỷ phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức của X là:
A. C2H3COOC2H5 B.C2H5COOCH3 C.CH3COOC2H5 D.CH3COOCH3.
Câu 8: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 lo?ng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro( ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:
A. 3,4 gam. B.4,4 gam. C. 5,6 gam. D. 6,4 gam.
Câu 9: Để trung hoà lượng axit béo tử do có trong 14 gam chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo là
A. 12. B. 6. C. 7. D. 14.
Câu 10: Thuốc thử dùng để phân biệt giữa axit axetic và rượu etylic là:
A. quỳ tím. B. dung dịch NaCl. C.dung dịch NaNO3 D.trùng ngưng.
Câu 11: Polivinyl clorua(PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng:
A. axit- bazơ B. trao đổi C. trùng hợp D. trùng ngưng.
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam rượu no đơn chức mạch hở, sau phản ứng thu được 13,2 gam CO2 và 8,1 gam nước. Công thức của rượu no đơn chức là:
A. C2H5OH B. C3H7OH C.C4H9OH D.CH3OH.
Câu 13: Cho phản ứng:
a Fe + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + H2O
Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Th? tổng (a+b) bằng
A. 6. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 14:Một chất tác dụng với dung dịch natri phenolat tạo thành phenol. Chất đó là:
A.C2H5OH B.Na2CO3 C.CO2 D.NaCl.
Câu 15: D?y gồm các hợp chất chỉ có tính oxi hoá là:
A. Fe(OH)2,FeO. B.FeO,Fe2O3 C.Fe(NO3)2FeCl3 D.Fe2O3,Fe2(SO4)3
Câu 16: Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai tr? là chất:
A. bị khử. B. bị oxi hoá. C.nhận proton D. cho proton.
Câu 17: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có.
A. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần B. bọt khí và kết tủa trắng
 
Gửi ý kiến