Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Chung
Ngày gửi: 22h:13' 09-05-2014
Dung lượng: 463.5 KB
Số lượt tải: 638
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Phát biểu và viết biểu thức của định luật Ôm cho toàn mạch?
Viết biểu thức của hiệu điện thế ở hai đầu mạch ngoài là điện trở R?
Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó.
UAB = IR
Bài 10
Ghép các nguồn điện thành bộ
I. Đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn phát điện)
Xét một mạch điện kín đơn giản sau:
Viết biểu thức liên hệ giữa suất điện động E với cường độ dòng điện I và các điện trở r, R, R1?
Mạch điện kín này bao gồm hai đoạn mạch:
- Đoạn mạch chứa nguồn và điện trở R
- Đoạn mạch chứa điện trở R1
UAB = E – I(R + r)
UAB = IR1
UBA = - IR1
Hãy viết biểu thức của hiệu điện thế
UAB cho đoạn mạch chứa nguồn?
Hãy viết biểu thức của hiệu điện thế
UAB cho đoạn mạch chứa R1?
→ I = ?
Chú ý: Khi viết biểu thức của hiệu điện thế UAB
Nếu đi theo chiều từ A đến B mà gặp cực dương của nguồn điện trước thì s.đ.đ được lấy giá trị dương và ngược lại.


Nếu đi theo chiều từ A đến B trùng với chiều dòng điện thì độ giảm điện thế lấy giá trị dương và ngược lại.

VD: UAB = E - IR – Ir UBA = IR + Ir – E
Ví dụ: Cho đoạn mạch AB như hình vẽ:
Viết công thức tính hiệu điện thế UAB
Áp dụng bằng số với
E = 6V; I = 0,5A; r = 0,3
R = 5,7
Lời giải
UAB = - E + I(R + r)
UAB = - 6 + 0,5(0,3 + 5,7) = - 3V
II. Ghép các nguồn điện thành bộ
1. Bộ nguồn nối tiếp:
Bộ nguồn ghép nối tiếp là bộ nguồn trong đó cực âm của nguồn trước được nối với cực dương của nguồn tiếp sau thành dãy liên tiếp
Suất điện động của bộ nguồn: E b =E1 +E2 + ........... +En
- Điện trở trong của bộ nguồn: rb = r1 + r2 + .............. + rn
Nếu có n nguồn giống nhau mắc nối tiếp thì:
Eb = nE ; rb = nr
Thế nào là bộ nguồn
ghép nối tiếp ?
2. Bộ nguồn song song:
- Bộ nguồn ghép song là bộ nguồn trong đó cực dương của các nguồn nối vào cùng một điểm A, cực âm của các nguồn được nối vào cùng một điểm B.
Suất điện động của bộ nguồn:
Eb = E
Điện trở trong của bộ nguồn:
Thế nào là bộ nguồn
ghép song song ?
3. Bộ nguồn ghép hỗn hợp đối xứng:
- Bộ nguồn gồm n dãy ghép song song, mỗi dãy có m nguồn nối tiếp.
Suất điện động của bộ nguồn:
Eb = mE
Điện trở trong:
Hãy thiết lập công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.
GHÉP CÁC NGUỒN ĐiỆN THÀNH BỘ
Ghép nối tiếp


E b =E1 +E2 + ........... +En
rb = r1 + r2 + .............. + rn
Ghép song song
Đoạn mạch chứa nguồn điện:
II. Ghép các nguồn điện thành bộ
Eb = E
CỦNG CỐ
BÀI TẬP ÁP DỤNG
Câu 1
Một bộ nguồn gồm 6 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 2V và điện trở trong 1 ghép nối tiếp. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là:
C. 12V; 12
A. 6V; 6
D. 6v; 12
B. 12V; 6
Câu 2
Một bộ nguồn gồm 6 acquy giống nhau mắc thành 2 dãy song song, mỗi dãy có 3 acquy nối tiếp. Mỗi acquy có suất điện động E = 2V và điện trở trong r = 1. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là:
B. Eb = 6V; rb = 1,5
A. Eb = 12V; rb = 6
D. Eb = 6V; rb = 3
C. Eb = 12V; rb = 3
 
Gửi ý kiến