Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Giáo duc tiết kiệm năng llượng trong sinh học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Viết Xuân
Ngày gửi: 11h:02' 08-10-2014
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 người
GIÁO DỤC SỬ DỤNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TRONG THÔNG QUA
MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG PTTH











MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 3
I. NĂNG LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI 3
1.1. Năng lượng 3
1.2. Các dạng năng lượng 3
1.3. Sự bảo toàn và chuyển hoá năng lượng 5
1.4. Vai trò của năng lượng đối với con người 6
II. XU HƯỚNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 15
2.1. Sự cần thiết phải sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả 15
2.2. Khái niệm tiết kiệm, hiệu quả 16
2.3. Xu hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả 17
2.4. Các biện pháp chung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 19
2.5. Các giải pháp công nghệ và kĩ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả 21
III. GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ QUA DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC Ở TRƯỜNG THCS, THPT 31
3.1. Vai trò của giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhà trường THCS và THPT 31
3.2. Các cơ sở pháp lý của việc triển khai giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hệ thống giáo dục quốc dân 33
3.3. Các mục tiêu của giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả qua dạy học các môn học ở cấp THCS và THPT 33
3.4. Một số nguyên tắc lựa chọn nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu trong các môn học ở trường THCS, THPT 35
3.5. Định hướng các nội dung cơ bản về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đưa vào các môn học ở trường THCS, THPT 36
3.6. Phương thức tích hợp các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học ở trường THCS, THPT 37
3.7. Định hướng áp dụng các phương pháp, phương tiện dạy học khi tích hợp các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học 45
3.9. Thí dụ dạy học dự án về tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng TKHQ 51
PHẦN THỨ II: GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC Ở TRƯỜNG PTTH 56
CHƯƠNG I: GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN VẬT LÝ Ở TRƯỜNG PTTH 56
1. Mục tiêu: 56
2. Một số nội dung và địa chỉ tích hợp sử dụng NLTK&HQ trong môn Vật lý cấp THPT 57
3. Giới thiệu một số bài soạn về tích hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ trong môn Vật lý ở trường THPT 63
4. Một số câu hỏi về việc sử dụng NLTK&HQ 93
CHƯƠNG II: GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRƯỜNG THPT 97
1. Mục tiêu: 97
2. Một số nội dung và địa chỉ tích hợp sử dụng NLTK&HQ trong môn công nghệ ở cấp THPT 98
3. Một số kế hoạch bài giảng tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 102
4. Một số câu hỏi: 125
CHƯƠNG III: GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT 130
1. Mục tiêu tích hợp giáo dục sử dụng NLTK & HQ trong môn học 130
2. Nội dung giáo dục sử dụng NLTK & HQ trong môn học 131
3. Một số thiết kế bài tích hợp giáo dục sử dụng NLTK & HQ qua môn địa lý 150
4. Một số câu hỏi ví dụ: 172
CHƯƠNG IV: GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN SINH HỌC Ở TRƯỜNG PTTH 175
1. Mục tiêu, nội dung tích hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ 175
2.Giới thiệu một số bài soạn tích hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ 180
3. Một số câu hỏi ví dụ:……………………………………………………………………202
CHƯƠNG V: GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ THÔNG QUA MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 206
1. Mục tiêu tích hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ……………………………………….206
2. Nội dung, địa chỉ và mức độ tích hợp giáo dục sử dụng NLTK&HQ 207
PHẦN
 
Gửi ý kiến