Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Đề thi > (13 thư mục)


Toán học (6 bài)
Pdf-small

Thi thử ĐH Toán TS

Ngày gửi: 2014-05-09 22:30:11

Pdf-small

Đáp án môn Toán TNGDTX 2013

Ngày gửi: 2013-06-06 16:30:28

Pdf-small

Đáp án môn Toán TNTHPT 2013

Ngày gửi: 2013-06-06 16:29:46

Pdf-small

Đề thi TN GDTX môn Toán 2013

Ngày gửi: 2013-06-06 16:19:53


Vật lý (15 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TNTHPT VẬT L...

Ngày gửi: 2014-06-04 18:41:48

Word-logo-small

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TNTHPT VẬT L...

Ngày gửi: 2014-06-04 18:40:58

Word-logo-small

ĐÁP ÁN TNTHPT VẬT LÝ 2014 MÃ...

Ngày gửi: 2014-06-04 18:40:31

Word-logo-small

ĐÁP ÁN TNTHPT VẬT LÝ 2014 MÃ...

Ngày gửi: 2014-06-04 18:40:01


Hóa học (30 bài)
Word-logo-small

DE THI THU TN 2014 LE HONG PHONG

Ngày gửi: 2014-07-23 18:36:49

Word-logo-small

DE THI THU TN LE DUAN

Ngày gửi: 2014-07-23 18:35:50

Word-logo-small

DE THI THU TN DMC 2014

Ngày gửi: 2014-07-23 18:34:04

Word-logo-small

DE THI THU TN CHAU THANH

Ngày gửi: 2014-07-23 18:33:18


Sinh học (65 bài)
Pdf-small

Đề thi minh họa kì thi THPT Q...

Ngày gửi: 2015-04-04 08:15:41

Word-logo-small

Đáp án TNTHPT Sinh hoc 2014 m...

Ngày gửi: 2014-06-04 18:49:33

Word-logo-small

Đáp án TNTHPT Sinh hoc 2014 m...

Ngày gửi: 2014-06-04 16:58:12

Word-logo-small

đáp án TNTHPT Sinh hoc 2014 m...

Ngày gửi: 2014-06-04 16:57:35


Lịch sử (3 bài)
Pdf-small

Đề thi minh họa kì thi THPT Q...

Ngày gửi: 2015-04-04 08:16:46

Word-logo-small

Đề thi Sử

Ngày gửi: 2013-05-02 11:12:36

Word-logo-small

Khóa giải mã Lịch sử

Ngày gửi: 2013-04-25 12:03:51


Địa lý (7 bài)
Pdf-small

Đề thi minh họa kì thi THPT Q...

Ngày gửi: 2015-04-04 08:17:45

Word-logo-small

ĐỀ THI VÀ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TN...

Ngày gửi: 2014-06-04 18:09:30

Pdf-small

Đáp án môn Địa lí TN GDTX 2013

Ngày gửi: 2013-06-06 16:59:44

Pdf-small

Đáp án môn Địa lí TNTHPT 2013

Ngày gửi: 2013-06-06 16:59:04


Ngữ văn (7 bài)
Pdf-small

Đề thi minh họa kì thi THPT Q...

Ngày gửi: 2015-04-04 08:18:24

Pdf-small

HDC môn Văn TN GDTX 2013

Ngày gửi: 2013-06-06 16:56:53

Pdf-small

HDC môn Văn TNTHPT 2013

Ngày gửi: 2013-06-06 16:56:20

Pdf-small

Đề thi TN GDTX môn Văn học 2013

Ngày gửi: 2013-06-06 16:55:42


GDCD - GDNGLL (0 bài)

Thể dục (0 bài)

Công nghệ (0 bài)

Tin học (0 bài)

Ngoại ngữ (16 bài)
Pdf-small

Đề thi minh họa kì thi THPT Q...

Ngày gửi: 2015-04-04 08:18:59

Pdf-small

Đáp án môn Tiếng Anh TNTHPT 2...

Ngày gửi: 2013-06-06 17:19:15

Pdf-small

Đề thi môn Tiếng anh TNTHPT 2...

Ngày gửi: 2013-06-06 17:18:34

Pdf-small

Đề thi môn Tiếng anh TNTHPT 2...

Ngày gửi: 2013-06-06 17:18:01