Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Tân Đông

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Viết Xuân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Phan Thanh Phong, Lê Quang Nhã
Đã đưa lên 344 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 75 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 86719 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này